+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety

Czy warto zakładać spółkę z o.o.?

Zastanawiasz się nad formą działalności gospodarczej? Nie wiesz, czy spółka z o.o. będzie odpowiednia dla Ciebie? Chcesz ograniczyć ryzyko odpowiedzialności własnym majątkiem? A może obawiasz się o wzrost kosztów prowadzenia firmy?

Wpis ten pozwoli poznać Tobie podstawowe zalety oraz wady spółek z o.o. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania:

  • W jakich przypadkach warto rozważyć założenie spółki z o.o.,
  • Kiedy prowadzenie biznesu w formie spółki z o.o. może nie być korzystne,
  • Jakie są podstawowe różnice pomiędzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą.

Kiedy spółka z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co determinuje jej podstawowe cechy. Jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność taką może ponieść członek zarządu, jednak tylko, gdy zaniedba wszczęcia na czas postępowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

W przypadku bankructwa spółki odpowiedzialność wspólników ogranicza się do utraty ich wkładów na kapitał zakładowy. Stąd nazwa „z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Drugą z cech osób prawnych jest rozdzielenie funkcji właścicielskiej (wspólnicy) od menedżerskiej (zarząd). Udziałowcy mogą ograniczyć się do wniesienia wkładów i powierzyć zarządzanie firmą osobom spoza ich grona. Nadto, kodeks spółek handlowych daje bardzo duże możliwości w zakresie dostosowania umowy spółki do indywidualnych potrzeb jej wspólników. Co więcej, wspólnik pragnący wyjść ze spółki może to uczynić w bardzo prosty sposób – wystarczy że przeniesie swoje udziały na inną osobę.

Przeczytaj: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

W odróżnieniu od spółek osobowych, spółka z o.o. powstaje z chwilą zawarcia umowy. W okresie do wpisu jej do rejestru przedsiębiorców KRS stanowi spółkę w organizacji. Może wszakże w tym czasie zawierać umowy i występować w obrocie gospodarczym.

Przeczytaj: Spółka z o.o. w organizacji

Spółkę z o.o. tą można także zarejestrować przez internet, a sam proces rejestracji oraz koszty z tym związane nie są znaczne.

Przeczytaj: Rejestracja spółki przez internet

Inaczej również niż przy spółkach osobowych, spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika.

Spółka z o.o. będzie zatem korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie, jeżeli szukasz ochrony własnego kapitału, a także łatwej drogi do sprzedaży firmy, bądź pozyskania inwestorów.

Powinieneś mieć wszakże świadomość niżej wskazanych wad tej formy prowadzenia działalności.

W jakich sytuacjach spółka z o.o. może nie być dobrym rozwiązaniem

Osobowość prawna spółki ma także wady.

Jedną z nich jest tzw. podwójne opodatkowanie. Dochód generowany przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dopiero kwota po opodatkowaniu może zostać przeznaczona na dywidendy dla wspólników. Te zaś są opodatkowane podatkiem dochodowym przez poszczególnych udziałowców. Co ważne, pieniądze pochodzące z działalności są pieniędzmi spółki, nie zaś jej wspólników, bądź zarządu.

Przeczytaj:

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Ponosi się je nie tylko przy rejestracji. Spółka ta ma bowiem obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, co generuje wyższe koszty, niż przy podatkowej książce przychodów i rozchodów. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000 zł. Wartość ta może być wniesiona w pieniądzu albo wkładem niepieniężnym (aportem).

Przeczytaj: Co to jest kapitał zakładowy

Wszystkie decyzje w spółce wymagają zachowania szeregu formalności. Będziesz musiał zatem zadbać o uchwały wspólników, bądź zarządu. Niektóre z nich mogą wymagać formy aktu notarialnego, bądź powoływania pełnomocnika do danej czynności.

Na spółce z o.o. ciążą liczne obowiązki. Konieczne jest sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego, a także zgłaszanie zmian danych spółki do KRS. Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do nakładania na zarząd grzywien, a nawet do wykreślenia spółki z rejestru przez sąd.’

Przeczytaj:

Jeśli zatem zamierzasz prowadzić działalność w małym zakresie oraz nie chcesz angażować od razu większych środków pieniężnych, bądź chcesz mieć pełną kontrolę nad biznesem, to wybierz inną jego formułę.

Spółka z o.o. a jednoosobowa działalność

W obu przypadkach firma może być prowadzona jednoosobowo. Co ciekawe, będąc wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. podlegać będziesz ubezpieczeniu społecznemu na tych samych zasadach co przedsiębiorca jednoosobowy.

O ile wszakże ten ostatni ma niemal całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji oraz dysponowaniu mieniem firmy, to przy spółce z o.o. sytuacja jest bardziej skomplikowana. Prowadzenie szczegółowych zapisów księgowych, a także podział kompetencji pomiędzy różne organy spółki utrudnia szybkie podejmowanie i wdrażanie decyzji.

Pomijając nawet dodatkowe koszty związane z zawiązaniem i prowadzeniem spółki z o.o. i tak osiągnięte zyski opodatkujesz dwukrotnie. Będąc zaś przedsiębiorcą jednoosobowym możesz opłacać podatek liniowy. W przypadku jednakże problemów finansowych ponosisz nieograniczoną odpowiedzialność względem swoich wierzycieli z całego swojego majątku.

Reasumując, największymi zaletami spółek z o.o. jest ochrona prywatnego mienia ich wspólników oraz łatwość ich sprzedaży. Wadami zaś wyższe koszty, w tym podatki, związane z prowadzeniem działalności w tej formie, a także większa ilość obowiązków formalnych i sprawozdawczych.

Spółki z o.o. nie są rozwiązaniem optymalnym dla każdego. Liczę jednak, że niniejszy tekst pomoże Tobie w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.