+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Spółka z o.o. a ZUS"

Spółka z o.o. a ZUS

Czy spółka z o.o. płaci ZUS?

Spółka z o.o. częstokroć przedstawiana jest, jako sposób optymalizacji działalności gospodarczej pod kątem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Możesz się jednak zastanawiać, czy zawsze ta forma prowadzenia przedsiębiorstwa pozwala na unikanie składek ZUS? A co jeśli spółka zatrudnia menedżera, bądź innych pracowników? Możesz się także zastanawiać, czy składki ZUS opłacane są przez członków rady nadzorczej spółki. W tym artykule znajdziesz informacje na temat:

  • czy wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. opłacają ZUS,
  • czy piastowanie funkcji w organach spółki z o.o. jest tytułem do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
  • kiedy spółka z o.o. pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie, bądź przekształciłeś swoje przedsiębiorstwo w spółkę z o.o., to niestety obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie unikniesz. Na gruncie ubezpieczeń społecznych wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. traktowani są bowiem tak samo, jak jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie wpisu do CEiDG.

W praktyce oznacza to, że zobowiązany będziesz do zapłaty składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolnie natomiast możesz opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zapewne zastanawiasz się, jak to zmienić i w konsekwencji uniknąć opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Mianowicie, wystarczy że przyjmiesz do spółki jeszcze co najmniej jednego wspólnika. W takim wypadku utracisz tytuł do ww. ubezpieczeń. Posiadanie udziałów w spółce z o.o. nie jest bowiem takim tytułem, wyjątkiem jest jedynie spółka jednoosobowa.

Udział w organach spółki z o.o. a ZUS

Odpowiedź na to pytanie zależna jest od tego, na jakiej podstawie prawnej dane osoby fizyczne pełnią swoje funkcje w organach spółki z o.o. W przypadku członków zarządu, którzy prócz uchwały o powołaniu nie zawarli ze spółką żadnej dodatkowej umowy, sytuacja jest prosta. Osoby takie nie podlegają ani ubezpieczeniu społecznemu, ani zdrowotnemu.

Jeżeli zaś członek zarządu zdecydowałby zawrzeć się ze spółką umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem i to niezależnie od jej formy, zostanie objęty ww. ubezpieczeniami na równi z osobą zatrudnioną na umowę o pracę. Innymi słowy, zawarcie kontraktu menedżerskiego, zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i poza jej zakresem, niezależnie od tego czy będzie to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna – w każdym z tych przypadków menedżer traktowany jest na równi z pracownikiem. Co ważne dotyczy to nie tylko ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ale także opodatkowania tego typu umów.

W przypadku natomiast członków rady nadzorczej, to pełnienie tej funkcji nie generuje obowiązku na gruncie ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem jest zawarcie z członkiem tego organu umowy o pracę.

Sytuacja przedstawia się natomiast odmiennie na gruncie ubezpieczenia zdrowotnego. Członkowie rady nadzorczej podlegają bowiem temu ubezpieczeniu i to nawet wtedy, gdy składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacają również z innego tytułu. Przykładowo, jeżeli zostałeś powołany do rady nadzorczej spółki z o.o. i jednocześnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacana powinna być z każdego tytułu odrębnie.

Spółka z o.o. jako płatnik

Spółka z o.o. będzie płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez nią pracowników, menedżerów (np. członków zarządu którzy zawarli ze spółką kontrakt menedżerski), jedynego wspólnika spółki, w niektórych przypadkach także osób wykonujących na jej rzecz pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej innej niż umowa o dzieło. W przypadku zaś ubezpieczenia zdrowotnego spółka będzie płatnikiem składek od osób, na rzecz których odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, a także członków jej rady nadzorczej.

We wszystkich ze ww. przypadków spółka powinna dokonać stosownych zgłoszeń: siebie, jako płatnika składek oraz osób ubezpieczonych.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.