+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa"

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ma sens?

Chcesz zoptymalizować działalność pod kątem minimalizowania odpowiedzialności? Szukasz oszczędności w podatku dochodowym? Chcesz rozdzielić różne dziedziny swojej działalności? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje Ciebie ten wpis. Znajdziesz w nim informacje na temat:

 • czemu spółka z o.o. spółka komandytowa zmniejsza ryzyko majątkowe jej wspólników,
 • korzystnego opodatkowania zysku w spółce komandytowej,
 • trudności związanych z utworzeniem spółki z o.o. spółki komandytowej.

W obrocie gospodarczym na popularności wciąż zyskują spółki komandytowe, których komplementariuszem jest spółka z o.o. Dlaczego? Wynika to z zasad funkcjonowania pierwszej ze spółek.

Na czym polega spółka komandytowa?

Spółka komandytowa składa się z co najmniej dwóch wspólników, z których przynajmniej jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Spółka ta jest spółką osobową, co wiąże się m.in. z osobistą, solidarną i subsydiarną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komplementariusza jest nieograniczona, czyli odpowiada on z całości swojego majątku.

Komandytariusz natomiast ponosi ww. odpowiedzialność tylko do różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wkładu wniesionego przezeń do spółki. W przypadku zatem, gdy wartość wkładu faktycznie wniesionego przez komandytariusza do spółki jest co najmniej równa sumie komandytowej, komandytariusz jest zwolniony od odpowiedzialności za długi spółki. Nic więc dziwnego, że to ty byłbyś komandytariuszem w takiej spółce.

Co do zasady spółką zarządza oraz reprezentuje ją komplementariusz. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko będąc jej pełnomocnikiem. Niemniej, w umowie spółki możesz  wzmocnić swoją pozycję jako komandytariusza. Nadto, komplementariusz może zostać zobligowany do uzyskiwania zgody na wszelkie czynności, które w myśl umowy będą przekraczały zwykły zarząd spółką.

Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej

Teraz możemy przełożyć powyższe zasady na ich praktyczne wykorzystanie z udziałem spółki z o.o. W opisywanej konstrukcji spółka z o.o. jest komplementariuszem, zaś ty jej komandytariuszami. Co więcej, możesz być jednocześnie wspólnikiem ww. spółki z o.o. Takie powiązanie obu tych spółek sprawia, że twój majątek uzyskuje niemal pełną ochronę przed wierzycielami spółki.

Prześledźmy to na poniższym schemacie odpowiedzialności zakładając, że wierzyciel spółki komandytowej nie został zaspokojony:

 1. w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka komandytowa swoim majątkiem,
 2. w przypadku, gdyby egzekucja z majątku spółki komandytowej nie przyniosła pełnego zaspokojenia, może on skierować ją do majątku wspólników, przy czym:
  1. komandytariusz – ty – odpowiadasz co najwyżej do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej, a niekiedy jesteś całkowicie zwolniony z odpowiedzialności,
  2. pełną odpowiedzialność ponosi spółka z o.o. swoim majątkiem,
 3. wspólnicy spółki z o.o. – a zatem także ty – nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tejże spółki, także te spoczywające na niej, jako komplementariusza w spółce komandytowej.
 4. Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność za ww. zobowiązania tylko wyjątkowo, m. in. gdy na czas nie złożą wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, bądź restrukturyzacyjnego spółki.

Więcej: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a korzyści podatkowe?

Spółka komandytowa ma ponadto tą zaletę, że nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Generowane przez nią przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym u jej wspólników. Co prawda jednym z nich jest spółka z o.o., w której ma miejsce tzw. podwójne opodatkowanie, niemniej w umowie spółki komandytowej można określić, że większość zysków przypadać będzie komandytariuszom. Innymi słowy, od przypadającej tobie części zysku płacisz tylko jeden raz podatek dochodowy. Nie występuje odrębny podatek od dywidendy.

Więcej: Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Wśród trudności związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem omawianej konstrukcji wymienić należy następujące:

 • wyższe koszty, jak przy prowadzeniu jednej spółki, w praktyce bowiem funkcjonują dwa odrębne podmioty: spółka z o.o. oraz spółka komandytowa,
 • reprezentacja spółki komandytowej wykonywana jest przez członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem oraz zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w spółce z o.o.,
 • spółka ma długą firmę, składa się na nią bowiem firma spółki z o.o. wraz z dodatkiem „spółka komandytowa”.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.