+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Spółka w organizacji

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o organizacji działalności w formie spółki

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro we Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

Najnowsze posty

"Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. (art. 299 ksh)"

odpowiedzialność członków zarządu

Kto ponosi odpowiedzialność kiedy spółka nie ma pieniędzy?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki jest zagadnieniem bardzo istotnym. Żeby je właściwie wyjaśnić należy zacząć od przypomnienia, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobnym od wspólników podmiotem prawa. Oznacza to w dużym skrócie, że jeśli spółka zaciąga jakiś dług – to dłużnikiem jest spółka, a nie wspólnicy.

Co więcej wierzyciel spółki nie może żądać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Stosownie bowiem do zasad ustalonych w kodeksie spółek handlowych wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki. Z drugiej jednak strony, jeśli spółka uzyska jakieś dochody ze swojej działalności, to wspólnicy mogą wypłacić je ze spółki jako dywidendę.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli inwestycja, dla której spółka została utworzona się uda, to wspólnicy podzielą między siebie zyski. Natomiast w przypadku gdy inwestycja się nie powiedzie a spółki zbankrutuje, to i tak wspólnicy nie będą odpowiedzialni za powstałe długi spółki. W takiej sytuacji z ekonomicznego punktu widzenia wspólnicy stracą tylko to, co zainwestowali w samą spółkę. Założenie spółki z o.o. to szansa na zysk wraz z minimalizacją skutków ryzyka ewentualnego niepowodzenia.

Co więcej, taki sposób ukształtowania zasad dotyczących działalności spółki z o.o. jest wręcz zachętą do wszelkiego rodzaju nieuczciwych koncepcji. Wystarczy przecież utworzyć spółkę, zaciągnąć pożyczki, wypłacić zdobyte w ten sposób środki pieniężne wspólnikom, a potem niech sobie spółka bankrutuje.

Do tego momentu wydaje się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to prawdziwa żyła złota. Kodeks spółek handlowych nieco jednak psuje tę piękną wizję.

Odpowiedzialność członków zarządu (art. 299 ksh)

Trzeba przypomnieć, że w spółce z o.o. oprócz wspólników tworzących wspólnie zgromadzenie wspólników występują również inne osoby tworzące inne organy, za pomocą których działa spółka. Chodzi o zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną i członków tych organów. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie dotyczy rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Jak jednak łatwo się zorientować dotyczy ona członków zarządu spółki.

W przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu (art. 299 ksh). Oznacza to, że pod pewnymi warunkami wierzyciel spółki może sięgnąć bezpośrednio do osobistego majątku członka zarządu. Jest uprawniony, by z tego majątku uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. Jest to zatem odpowiedzialność bardzo surowa dla członków zarządu.

Spółka musi mieć zarząd. Jego ustanowienie jest jednym z warunków jej zarejestrowania. Z kolei w wypadku gdy w toku działalności spółki z jakichś powodów dojdzie do sytuacji, w której spółka z o.o. nie będzie posiadała zarządu, to sąd ustanowi dla niej kuratora, który albo postara się o ustanowienie zarządu, albo przeprowadzi likwidację spółki. Nie można zatem tak zbudować spółki z o.o., żeby całkowicie wyeliminować odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Z powyższego wynika, że główne ryzyko niepowodzenia inwestycji, dla realizacji której powołano spółkę z o.o. nie jest ponoszone przez wspólników, lecz właśnie przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność członków zarządu będących wspólnikami spółki z o.o.

Przeważnie w małych spółkach skład zarządu pokrywa się ze składem wspólników. W takiej sytuacji członków zarządu nie chroni status wspólnika. Innymi słowy, to że członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. nie zmienia faktu, że odpowiada on za zobowiązania spółki. Odpowiada tak samo, jak każdy inny członek zarządu, w szczególności taki, który wspólnikiem nie jest.

Inni czytali również:

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Maszy pytania?

Skontaktuj się z ekspertem:

adwokat Karolina Łabędzka

ekspert z zakresu prawa spółek z Kancelarii Klisz i Wspólnicy

tel. 717 405 000

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.