+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. (art. 299 ksh)"

odpowiedzialność członków zarządu

Kto ponosi odpowiedzialność kiedy spółka nie ma pieniędzy?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki jest zagadnieniem bardzo istotnym. Żeby je właściwie wyjaśnić należy zacząć od przypomnienia, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobnym od wspólników podmiotem prawa. Oznacza to w dużym skrócie, że jeśli spółka zaciąga jakiś dług – to dłużnikiem jest spółka, a nie wspólnicy.

Co więcej wierzyciel spółki nie może żądać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Stosownie bowiem do zasad ustalonych w kodeksie spółek handlowych wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki. Z drugiej jednak strony, jeśli spółka uzyska jakieś dochody ze swojej działalności, to wspólnicy mogą wypłacić je ze spółki jako dywidendę.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli inwestycja, dla której spółka została utworzona się uda, to wspólnicy podzielą między siebie zyski. Natomiast w przypadku gdy inwestycja się nie powiedzie a spółki zbankrutuje, to i tak wspólnicy nie będą odpowiedzialni za powstałe długi spółki. W takiej sytuacji z ekonomicznego punktu widzenia wspólnicy stracą tylko to, co zainwestowali w samą spółkę. Założenie spółki z o.o. to szansa na zysk wraz z minimalizacją skutków ryzyka ewentualnego niepowodzenia.

Co więcej, taki sposób ukształtowania zasad dotyczących działalności spółki z o.o. jest wręcz zachętą do wszelkiego rodzaju nieuczciwych koncepcji. Wystarczy przecież utworzyć spółkę, zaciągnąć pożyczki, wypłacić zdobyte w ten sposób środki pieniężne wspólnikom, a potem niech sobie spółka bankrutuje.

Do tego momentu wydaje się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to prawdziwa żyła złota. Kodeks spółek handlowych nieco jednak psuje tę piękną wizję.

Odpowiedzialność członków zarządu (art. 299 ksh)

Trzeba przypomnieć, że w spółce z o.o. oprócz wspólników tworzących wspólnie zgromadzenie wspólników występują również inne osoby tworzące inne organy, za pomocą których działa spółka. Chodzi o zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną i członków tych organów. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie dotyczy rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Jak jednak łatwo się zorientować dotyczy ona członków zarządu spółki.

W przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu (art. 299 ksh). Oznacza to, że pod pewnymi warunkami wierzyciel spółki może sięgnąć bezpośrednio do osobistego majątku członka zarządu. Jest uprawniony, by z tego majątku uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. Jest to zatem odpowiedzialność bardzo surowa dla członków zarządu.

Spółka musi mieć zarząd. Jego ustanowienie jest jednym z warunków jej zarejestrowania. Z kolei w wypadku gdy w toku działalności spółki z jakichś powodów dojdzie do sytuacji, w której spółka z o.o. nie będzie posiadała zarządu, to sąd ustanowi dla niej kuratora, który albo postara się o ustanowienie zarządu, albo przeprowadzi likwidację spółki. Nie można zatem tak zbudować spółki z o.o., żeby całkowicie wyeliminować odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Z powyższego wynika, że główne ryzyko niepowodzenia inwestycji, dla realizacji której powołano spółkę z o.o. nie jest ponoszone przez wspólników, lecz właśnie przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność członków zarządu będących wspólnikami spółki z o.o.

Przeważnie w małych spółkach skład zarządu pokrywa się ze składem wspólników. W takiej sytuacji członków zarządu nie chroni status wspólnika. Innymi słowy, to że członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. nie zmienia faktu, że odpowiada on za zobowiązania spółki. Odpowiada tak samo, jak każdy inny członek zarządu, w szczególności taki, który wspólnikiem nie jest.

Inni czytali również:

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.