+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Zakres prokury w spółce z o.o."

zakres prokury w spółce z oo

Wyjaśniłem już, że prokura uprawnia prokurenta do podejmowania w imieniu spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Czynności te muszą być związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę. W tym zakresie uprawnienia prokurenta w zasadzie pokrywają się z uprawnieniami zarządu.

Zakresu prokury nie można ograniczyć w sposób właściwy dla pełnomocnictwa. Nie można zatem postanowić, że prokurent nie będzie posiadał uprawnień do zawierania określonego rodzaju umów. Oczywiście prokurent może otrzymać zakaz od zarządu w zakresie podejmowania określonych czynności w imieniu spółki, jednak jego naruszenie nie będzie powodowało nieważności czynności prawnych, a jedynie odpowiedzialność prokurenta wobec zarządu (odszkodowawczą i korporacyjną).

Są jednak czynności, których prokurent nie może dokonać w imieniu spółki. Naruszenie przez prokurenta tych zakazów, określonych szczegółowo w kodeksie cywilnym, będzie skutkowało nieważnością czynności prawnej. Ograniczenia dotyczą strategicznych decyzji, od których często może być uzależniony byt spółki.

Pierwsze grupa czynności dotyczy przedsiębiorstwa spółki rozumianego jako zbiór składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Prokurent nie może podejmować czynności prawnych prowadzących do zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiany itp.) przedsiębiorstwa.

Prokura nie obejmuje także umocowania do oddania przedsiębiorstwa spółki do czasowego korzystania przez podmiot trzeci. Może tu chodzić np. o wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie przedsiębiorstwa.

Druga grupa czynności, których prokurent nie może dokonywać w imieniu spółki dotyczy nieruchomości. Prokurent nie posiada upoważnienia do zbycia nieruchomości należącej do spółki. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa może tu chodzić np. o sprzedaż nieruchomości, zawarcie umowy darowizny lub zmiany. Istotne jest to, że prokurent nie może tylko zbywać nieruchomości, natomiast nabycie nieruchomości w imieniu spółki jest dopuszczalne.

Z zakresu prokury wyłączona jest także możliwość obciążenia nieruchomości należącej do spółki. Prokurent nie będzie mógł zatem ustanowić na nieruchomości hipoteki, ani innych ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności).

Prokurent może zostać upoważniony przez zarząd spółki do dokonani powyżej wskazanych czynności. Takie upoważnienie musi przyjąć postać osobnego pełnomocnictwa do dokonania poszczególnej czynności (np. do zbycia konkretnej nieruchomości). Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w takiej samej formie, w jakiej ma być dokonana określona czynność prawna. Tzn. pełnomocnictwo upoważniające prokurenta do zbycia nieruchomości powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.