+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"W jaki sposób założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?"

rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z najczęściej wybieranych przez polskich przedsiębiorców form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Główną przyczyną popularności tej formy działalności jest niewątpliwie treść art. 151 § 4 KSH: „Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”, który oddaje sedno samej nazwy spółki – albowiem odnosi się ona nie do samej odpowiedzialności spółki, lecz odpowiedzialności wspólników, którzy nie odpowiadają całym swoim majątkiem, ale do wysokości wniesionych wkładów.

Istnieją trzy sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • w sposób tradycyjny – rejestracja na formularzach w KRS;
  • w sposób elektroniczny – rejestracja przez Internet w KRS;
  • zakup gotowej spółki – zarejestrowanej w KRS;

Wybór jednego z wyżej wskazanych sposobów zależy przede wszystkim od czasu zaplanowanego na założenie spółki oraz celu, dla którego powołujemy spółkę. W każdym przypadku niezbędne jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy spółki. Założenie spółki w sposób tradycyjny wymaga formy aktu notarialnego dla umowy spółki, podobnie jest w przypadku, gdy dokonujemy zmiany umowy spółki wpisanej już do rejestru, przy zakupie gotowej spółki. Umowa spółki, która została założona w sposób elektroniczny jest sporządzona na gotowym wzorcu umownym, a zatem w tym wypadku obejdzie się bez konieczności wizyty u notariusza.

Oprócz zawarcia umowy spółki wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy, który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co najmniej 5 000 zł. Jest to wyodrębniony majątek spółki, który pozwala spółce rozpocząć działalność oraz stanowi gwarancję dla wierzycieli przed niewypłacalnością spółki, a przynajmniej taki jest jego cel. Wkłady na kapitał zakładowy wspólnicy wnoszą w zależności od wybranego sposobu założenia spółki, bądź w formie pieniężnej (gotówkowej lub bezgotówkowej), bądź w formie niepieniężnej poprzez aport lub też w formie mieszanej. Niedopuszczalne jest wniesienie aportu w przypadku założenia spółki w sposób elektroniczny.

Po zawarciu umowy i wniesieniu kapitału zakładowego wspólnicy muszą dokonać wyboru zarządu, czyli obligatoryjnego organu kierującego działalnością spółki. Zarząd może być jedno, bądź wieloosobowy, lecz w tym wypadku ważnym jest również uregulowanie sposobu reprezentacji np. łącznej. Członkami zarządu mogą być wspólnicy, bądź osoby spoza ich grona. Skład pierwszego zarządu może zostać umieszczony w umowie spółki, bądź w uchwale wspólników, chyba że przy zawarciu umowy spółki wspólnicy odmiennie uregulowali kwestię sposobu powoływania członków zarządu.

Ostatnim krokiem jest wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla wybranej siedziby spółki. Zarówno w przypadku spółki zakładanej w sposób tradycyjny, jak i przez Internet wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu, bądź ustanowiony pełnomocnik.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.