+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Udziały w spółce z o.o."

udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o.

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to część (ułamek) kapitału zakładowego.

Przeczytaj: Co to jest kapitał zakładowy

Udziały obejmowane są przez wspólników za wnoszone przez nich wkłady do spółki (pieniężne lub niepieniężne – aporty). Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu.

Posiadanie udziałów jest jednoznaczne z uczestnictwem w spółce z o.o. jako jej wspólnik i posiadanie wszystkich praw i obowiązków związanych z tym uczestnictwem. Ilość lub wartość posiadanych udziałów ma bezpośrednie przełożenie na prawo wspólnika do zysku, prawo głosu czy prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział. Wówczas udziały mogą być nierównej wartości i można je dzielić (np. celem sprzedaży tylko części przysługującego wspólnikowi udziału).

Można jednak ustalić, że każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Wówczas udziały muszą być o równiej wartości nominalnej. O tym jak ma być ukształtowana konstrukcja spółki w tym zakresie rozstrzyga umowa. W praktyce dużo częściej spotykam się z przypadkami, kiedy każdy ze wspólników może mieć większą ilość udziałów.

Udział stanowi zbiór praw i obowiązków wspólnika, który nie może być przekazywany (zbywany) osobno. Wspólnik może co do zasady zbywać udziały, ale jako całość, a nie jako poszczególne prawa (np. wspólnik nie może zachować prawo głosu, ale sprzedać prawo do dywidendy).

Przeczytaj także: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Na udziały w spółce z o.o. nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela ani dokumenty imienne, czy na zlecenie. Fakt, że wspólnik posiada udziały może wynikać z umowy spółki, oświadczenia o objęciu udziałów, a także umowy nabycia udziałów. Wszystkie te dokumenty znajdują się w aktach rejestrowych spółki, zaś wspólnicy posiadający co najmniej 10 % udziałów uwidoczniani są krajowym rejestrze sądowym. Spółka z o.o. prowadzi księgę udziałów, w której odnotowywani są aktualni wspólnicy spółki.

Więcej: Jak prowadzić księgę udziałów

Umowa spółki może przewidywać istnienie udziałów uprzywilejowanych w zakresie głosu (np. że na jeden udział będzie przypadać więcej niż jeden głos na zgromadzeniu wspólników, jednak nie więcej niż 3 głosy na jeden udział. Taki sposób uprzywilejowania możliwy jest tylko w wypadku, gdy umowa przewiduje, że każdy ze wspólników może mieć więcej niż jednej udział). Uprzywilejowanie może dotyczyć również prawa do dywidendy (podziału zysku) lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Udziały (zarówno gdy każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział, jak i wówczas gdy każdy z nich może mieć większą liczbę udziałów) nie mogą być mniejsze niż 50 PLN.

W pewnych sytuacjach, np. sporu ze wspólnikiem udziały mogą być umorzone, co będzie równoznaczne z wyłączeniem wspólnika ze spółki.

Przeczytaj również:

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.