+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji"

spółka w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji a pełnoprawna spółka z o.o.

Spółka z o.o. w organizacji jest początkową (startową) fazą istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Przypomnę, że – co do zasady – na procedurę założenia spółki z o.o. składa się m.in. sporządzenie umowy spółki, podpisanie tej umowy (zawarcie) w formie aktu notarialnego, sporządzenie i wystosowanie do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rejestracji spółki.

W okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki, a dokonaniem wpisu w KRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką w organizacji.

Cały proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może trwać od kilku dni (mój osobisty rekord to 7 dni), nawet do kilku czy kilkunastu tygodni (wszystko zależy od sprawności działania sądu). Najdłuższym etapem jest z reguły postępowanie rejestrowe, które następuje po złożeniu wniosku o rejestrację spółki do KRS. Zamiast biernie czekać na zarejestrowanie spółki, wspólnicy mogą już w zasadzie normalnie działać korzystając ze spółki z organizacji.

Spółka w organizacji może działać w obrocie gospodarczym tak samo, jak właściwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To znaczy, że spółka w organizacji może zwierać umowy, nabywać lub sprzedawać towary bądź usługi, kupować nieruchomości, zatrudniać i zwalniać pracowników, wytaczać procesy przed sądem lub zostać pozwana. Spółka w organizacji może mieć swój numer NIP, w związku z tym może wystawiać faktury za wykonane usługi lub sprzedane towary. Spółka w organizacji może już zatem zarabiać.

Do spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy o spółce z o.o. z kilkoma wyjątkami. Niektóre z nich są bardzo istotne, a niektóre mniej. Wśród różnic można wymienić brak możliwości zbywania udziałów w spółce w organizacji, podczas gdy w spółce z o.o. jest to dopuszczalne.

Nazwa spółki w organizacji jest taka sama, jak nazwa właściwej spółki z dodatkiem „spółka w organizacji”.

Inaczej w spółce w organizacji przedstawiają się również zasady reprezentacji spółki oraz reguły odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Istotną różnicą pomiędzy właściwą spółka z o.o., a spółką w organizacjizasady reprezentacji, czyli tego kto w imieniu spółki może dokonywać czynności prawnych, tzn. zawierać umowy, sprzedawać towar itp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana jest przez zarząd. Może być również reprezentowana przez prokurenta. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji również jest reprezentowana przez zarząd. Dodatkowo taką spółkę może jeszcze reprezentować specjalny pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Taki pełnomocnik będzie mógł reprezentować spółki np. w okresie, kiedy nie będzie jeszcze powołanego zarządu. W odróżnieniu od właściwej spółki z o.o., spółka w organizacji nie musi mieć bowiem ustanowionego zarządu.

Spółka w organizacji nie może ustanowić prokurenta, ponieważ mogą to robić tylko podmioty wpisane do rejestru, tymczasem spółka w organizacji z momentem wpisania do rejestru przekształca się we właściwą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Szczególna zasada reprezentacji obowiązuje w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji, w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. W takiej sytuacji, jest on uprawniony tylko i wyłącznie do podpisania wniosku o rejestrację spółki w KRS. Wszystkie inne czynności za spółkę może wykonywać tylko pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Zupełnie inaczej przedstawiają się również zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za swoje zobowiązania odpowiada tylko spółka. Tymczasem za zobowiązania spółce w organizacji za jej zobowiązania (oprócz niej samej) odpowiadają także osoby, które działały za tę spółkę (czyli np. zarząd lub wspomniany powyżej pełnomocnik), a także wspólnicy, przy czym ich odpowiedzialność ograniczoną jest to wysokości niewniesionego do spółki wkładu (do spółki w organizacji nie trzeba koniecznie wnosić wkładów).

Czas trwania spółki w organizacji i jej zakończenie.

Byt spółki w organizacji ustaje w chwili wpisu spółki do rejestru (wydania postanowienia o wpisie spółki do KRS przez sąd rejestrowy). Od tej chwili powstaje spółka właściwa, której przysługują wszystkie prawa i obowiązki nabyte przez spółkę w organizacji. Spółka właściwa wchodzi we wszystkie umowy zawarte przez spółkę w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji musi złożyć wniosek o jej rejestrację w KRS najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia swojego powstania (czyli od dnia podpisania umowy spółki z o.o.). Jeśli tego nie zrobi, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W takim wypadku wspólnicy powinni rozwiązać spółkę w organizacji po natychmiastowej spłacie wszystkich zobowiązań. Jeśli spółka nie będzie wstanie spłacić swoich zobowiązań konieczne będzie przeprowadzenie przez zarząd postępowania w przedmiocie jej likwidacji.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.