+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Spółka w organizacji

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o organizacji działalności w formie spółki

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro we Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

Najnowsze posty

"Sprawozdanie finansowe i z działalności spółki z o.o."

Sprawozdanie finansowe i z sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie  finansowe i z działalności spółki

Na zarządzie spółki z o.o. ciąży obowiązek zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Dodatkowo zarząd sporządza samodzielnie sprawozdanie z działalności jednostki (sprawozdanie z działalności spółki). Obligatoryjne elementy każdego z tych dokumentów określają przepisy o rachunkowości.

Procedura sprawdzenia sprawozdania finansowego i z działalności spółki

Następnie, oba sprawozdania przekazywane są przez zarząd radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej, o ile organy takie zostały powołane w spółce. Organ, któremu zarząd przekazał ww. sprawozdania zobligowany jest do ich oceny.

Sporządza on także pisemne sprawozdanie zawierające jej wyniki. W niektórych przypadkach na spółce z o.o. może ciążyć obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zakres tego badania oraz procedurę określają przepisy o rachunkowości.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z działalności spółki przez zgromadzenie wspólników

Ustawa o rachunkowości nakazuje także, aby oba ww. sprawozdania zostały udostępnione wspólnikom spółki i zatwierdzone.

Dostęp do nich powinien być zagwarantowany na co najmniej 15 dni przed terminem zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Samo zaś zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć nie później aniżeli w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zarządów wieloosobowych, zwołanie zgromadzenia powinno zostać poprzedzone uchwałą zarządu powziętą w tym przedmiocie.

Złożenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki w KRS

Komplet ww. dokumentów wraz z uchwałami wspólników zatwierdzającymi sprawozdania, a także uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty, zarząd spółki zobligowany jest złożyć w rejestrze przedsiębiorców KRS właściwym dla spółki. Obowiązek ten należy wykonać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nieco szybciej, bo w terminie 10 dni od zatwierdzenia, sprawozdanie finansowe wraz z opinia biegłego rewidenta oraz uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie, zarząd zobligowany jest złożyć we właściwym dla spółki urzędzie skarbowym

W skrócie

Przedstawiając powyższą procedurę w skrócie, wskazać można na następujące jej etapy:

  1. Sporządzenie sprawozdania finansowego – w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
  2. Poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza pisemne sprawozdanie z badania – jeżeli spółka ma taki obowiązek,
  3. Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki przez zarząd,
  4. Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej – o ile je powołano w spółce,
  5. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z oceny ww. dokumentów przez radę nadzorczą albo komisję rewizyjną,
  6. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 i 5 wspólnikom – na co najmniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników,
  7. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników na dzień przypadający przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego – zwołania dokonać należy co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia,
  8. Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu ww. dokumentów oraz o podziale zysku albo pokryciu straty,
  9. Złożenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz uchwałą o jego zatwierdzeniu w urzędzie skarbowym – w ciągu 10 dni od zatwierdzenia,
  10. Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 oraz 8 w sądzie rejestrowym – w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Jeżeli zaś, z jakiejkolwiek przyczyny, sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone we ww. terminie (zob. pkt 7), to należy je złożyć w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Maszy pytania?

Skontaktuj się z ekspertem:

adwokat Karolina Łabędzka

ekspert z zakresu prawa spółek z Kancelarii Klisz i Wspólnicy

tel. 717 405 000

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.