+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji"

Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji

Kiedy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Słyszałeś o procedurze wykreślenia spółki z rejestru KRS ale nie znasz jej szczegółów? Obawiasz się, czy Twoja spółka nie zostanie wykreślona? A może otrzymałeś z sądu informację o wszczęciu postępowania o wykreślenie spółki? W dzisiejszym wpisie przedstawię informacje na temat:

  • warunków wykreślenia spółki z rejestru bez likwidacji,
  • przebiegu postępowania sądowego,
  • odpowiedzialności po wykreśleniu spółki.

Sąd rejestrowy, w którym spółka została zarejestrowana w KRS, wszczyna omawiane postępowanie z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy. Nie jest zatem potrzebny jakikolwiek wniosek. Oczywiście, jeśli chcesz lub masz taką potrzebę, możesz też zawnioskować, ażeby sąd wykreślił spółkę z rejestru bez likwidacji.

Mogę Cię jednak trochę uspokoić. Nie ma gwarancji, że w przypadku Twojej spółki sąd rozpocznie taką procedurę. Sądy rejestrowe są z reguły bardzo przeładowane sprawami związanymi z rejestracją nowych spółek, więc rzadko mają czas na wszczynanie postępowań z własnej inicjatywy.

Nie mniej, nie możesz wykluczyć, że sąd taką sprawę rozpocznie w przypadku gdy:

  • oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu (dzieje się tak zwłaszcza, gdy materiał sprawy wskazuje iż wezwanie sądu i tak nie zostanie wykonane, gdyż np. spółka nie ma zarządu),
  • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe (a kiedy Ty ostatnio składałeś sprawozdania finansowe, co?),
  • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków ciążących na spółce (np. nie złożono wniosku o wpis zmiany danych w rejestrze).

Po wystąpieniu chociażby jednej ze ww. okoliczności sąd wszczyna postępowanie. Następnie ogłasza o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także zawiadamia samą spółkę.

Kiedy sąd nie wykreśli spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji?

W toku postępowania w przedmiocie wykreślenia spółki z rejestru, sąd zobowiązuje spółkę do wskazania, czy:

  • posiada zbywalny majątek i
  • faktycznie prowadzi działalność.

Sąd rejestrowy w celu uzyskania ww. informacji może zwracać się również do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych.

Okoliczności te są tak ważne, bowiem wystąpienie którejkolwiek z nich uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w przedmiocie wykreślenia spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji.

Jeśli sąd potwierdzi te okoliczności, postępowanie zostanie umorzone. Jedynie brak majątku spółki oraz zaprzestanie prowadzenia przez nią działalności umożliwia sądowi orzeczenie o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzenie jej wykreślenie z KRS.

Co ważne, przeszkody do wykreślenia nie stanowi istnienie po stronie spółki niezaspokojonych zobowiązań lub nieściągalnych wierzytelności. Wynika to m.in. z wprowadzonych przez ustawodawcę zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki wykreślonej.

Kto odpowiada za długi spółki wykreślonej z rejestru bez likwidacji?

Mienie pozostałe po takiej spółce przechodzi z mocy prawa na Skarb Państwa. Ten zaś ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania spółki wykreślonej. Roszczenia wierzycieli spółki mogą być dochodzone od Skarbu Państwa w okresie roku od przejęcia przezeń majątku spółki. Pamiętaj jednak, iż odpowiedzialność Skarbu Państwa jest ograniczona do mienia pozostałego po spółce.

Wskazana procedura nie wyklucza dochodzenia przez wierzycieli zaspokojenia od byłych członków zarządu spółki. Oczywiście o ile spełnione zostały ku temu warunki, a roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Więcej na ten temat: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Jeżeli do majątku spółki roszczenia kierują byli wspólnicy, to procedura jest bardziej skomplikowana. Mogą oni dochodzić swoich praw, tylko gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie udziałów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.