+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Rejestracja spółki z o.o. przez internet"

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Poszukujesz szybkiego sposobu na zawiązanie i rejestrację spółki z o.o.? Chcesz zaoszczędzić na kosztach utworzenia spółki z o.o.? Nie masz czasu na wizytę u notariusza oraz mozolne wypełnianie formularzy KRS? A może zastanawiasz się, jakie ograniczenia związane są z tą formą tworzenia spółki z o.o.? Z artykułu dowiesz się:

 • Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o. przez Internet,
 • Jakich klauzul nie można wprowadzić do umowy spółki z o.o. zawieranej przez Internet,
 • Jakie korzyści daje rejestracja spółki z o.o. przez Internet.

 Procedura rejestracji spółki z o.o. przez Internet

Proces rejestracji spółki z o.o. przy użyciu Internetu możliwy jest poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony pod adresem: https://ems.ms.gov.pl. Na tej stronie należy odnaleźć oraz kliknąć w odnośnik: „Rejestracja spółki z.o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy”.

Na procedurę rejestracji składają się następujące elementy:

 • utworzenie konta użytkownika przez osoby mające stać się wspólnikami albo członkami organów spółki,
 • wypełnienie wzorca umowy spółki z o.o. zamieszczonego w serwisie,
 • podpisanie dokumentów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • opłacenie i wysłanie wniosku do sądu rejestrowego,
 • dostarczenie do sądu rejestrowego informacji, czy wspólnicy spółki z o.o. są cudzoziemcami, a jeśli tak to czy posiadają nieruchomości na terenie kraju,
 • opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Aby założyć konto niezbędne w procesie rejestracji spółki z o.o. należy z menu „Moje konto” wybrać opcję „Zarejestruj się”. Osoby posiadające konta mogą przystąpić do wypełnienia elektronicznego wzorca umowy. Pamiętaj, że wszyscy wspólnicy muszą być jednocześnie przy komputerze oraz posiadać ww. konta.

Zasadnicza procedura polega na wypełnieniu wzorca umowy spółki z o.o. Przy czym, część pól możesz samodzielnie edytować, w innych przypadkach możesz jedynie wybrać jedną z dostępnych klauzul. Część postanowień wzorca nie podlega edycji. Po wypełnieniu wzorca system generuje stosowne dokumenty.

Ostatnim elementem jest podpisanie wygenerowanej umowy spółki. Do tego celu możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP. Wniosek do sądu rejestrowego wraz z załącznikami podpisywany jest przez cały zarząd spółki. Umowa spółki natomiast podpisywana jest przez wspólników. Aby tego dokonać, wszystkie osoby podpisujące ww. dokumenty muszą znajdować się przy tym samym komputerze.

Po podpisaniu ww. dokumentów system kieruje nas do strony umożliwiającej opłacenie wniosku o rejestrację spółki. Płatności dokonywana jest za pomocą systemu eCard przelewem elektronicznym. Po uiszczeniu opłaty sądowej wniosek jest automatycznie przesłany do właściwego miejscowo sądu rejestrowego. Opłata sądowa wynosi 250 zł.

Niestety, na chwilę obecną system teleinformatyczny nie umożliwia przesłania informacji o statusie cudzoziemca oraz fakcie posiadania nieruchomości na terenie kraju. Informacje te należy złożyć wypełniając formularz KRS-WE.

System nie pozwala również na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% wysokości kapitału zakładowego spółki. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji PCC-1 oraz wpłata podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Termin na dokonanie tych czynności wynosi 14 dni.

Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z o.o., pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul:

 • zawarcie umowy spółki na czas oznaczony,
 • pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem),
 • przymusowe umorzenie udziałów,
 • określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej,
 • prawa pierwszeństwa nabycia udziałów,
 • wybór innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy,
 • ograniczenia możliwości wstąpienia do spółki przez współmałżonka wspólnika lub jego spadkobierców.

Korzyści płynące z zawiązania spółki z o.o. przez Internet

Mimo wskazanych powyżej ograniczeń, zawiązanie spółki z o.o. w omawiany sposób ma liczne zalety. Przede wszystkim spółka jest wpisywana do rejestru w okresie tygodnia od zawarcia umowy spółki. Nadto, decydując się na tę metodę, nie ponosisz kosztów związanych z taksą notarialną od umowy spółki z o.o. (umowa spółki zawiązywanej w sposób tradycyjny wymaga formy aktu notarialnego), zaś opłata sądowa od wniosku o rejestrację spółki jest dwukrotnie niższa od opłaty przy tradycyjnej rejestracji.

Co więcej, utworzenie spółki z o.o. w ten sposób umożliwia późniejsze dokonywanie zmian jej umowy w tym samym trybie. Nadto, wspólnicy mogą podejmować część standardowych uchwał również przez Internet. W tych zaś przypadkach, gdy umowa spółki wymaga – w ocenie wspólników – dodania postanowień niedostępnych we wzorcu, bądź też modyfikację klauzul wykraczającą poza możliwości przewidziane we wzorcu, wspólnicy mogą dokonać dalej idących zmian umowy spółki u notariusza.

Reasumując, zawiązanie spółki z o.o. przez Internet będzie dla ciebie ciekawą alternatywą, gdy z jednej strony pragniesz zaoszczędzić czas i pieniądze, z drugiej jednakże za wystarczający uznajesz wzorzec umowy dostępny w serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości. Względnie, liczysz się ze zmianą umowy spółki u notariusza, już po wpisaniu jej do rejestru KRS.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.