+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Spółka w organizacji

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o organizacji działalności w formie spółki

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

Najnowsze posty

"Aport – co to jest i jakie ma zastosowanie"

aport co to jest

Czym jest aport?

Z tym pytaniem spotykam się przede wszystkim przy okazji zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego.

Żaden z przepisów nie zawiera definicji tego pojęcia. Ogólnie rzecz ujmując, aport jest wkładem wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jest to świadczenie wspólnika w zamian za obejmowane przez niego udziały.

Zawierając umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów. Wkład wspólnika może przyjąć formę pieniężną lub niepieniężną.

Aport jest niepieniężną formą wkładu. Aport to nie tylko rzeczy ruchome (np. komputer, samochód, maszyny) bądź nieruchomości. Przedmiotem wkładu niepieniężnego dla przykładu mogą również być:  przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wierzytelności wspólnika, papiery wartościowe, prawo najmu lokalu użytkowego, udziały lub akcje w innej spółce kapitałowej, ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej. Przepisy wskazują, że przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Kiedy wkład na pokrycie kapitału zakładowego może zostać wniesiony w formie aportu?

Jeżeli wkładem wspólnika do spółki ma być aport, umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Wkład wspólnika przy założeniu wspólnika może przyjąć postać aportu tylko w przypadku, gdy jej umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Obecnie przepisy wyłączają możliwość wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki, która została założona przez Internet z wykorzystaniem wzorca umowy (tzw. Spółki S24).

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego po wpisie spółki do rejestru. Nie ma zatem ograniczeń co do aportu, w przypadku gdy umowa spółki była zawarta w formie aktu notarialnego, jednak jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte:

  • wyłącznie wkładami pieniężnymi – jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca umowy,
  • również wkładem pieniężnym – jeżeli zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego.

Zatem, jeżeli założyłeś spółkę w trybie S24, to udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte aportem tylko wtedy, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przed notariuszem.

W jakim terminie powinno nastąpić wniesienie aportu do spółki?

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki powinno nastąpić przed rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców lub przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami, do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

Członkowie zarządu składając wniosek o rejestrację spółki bądź podwyższenia kapitału zakładowego zobowiązani są do złożenia oświadczenia, czy wkład na pokrycie kapitału zakładowego (udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym) został wniesiony.

Pozdrawiam

adwokat Karolina Labedzka

adwokat Karolina Labedzka
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Maszy pytania?

Skontaktuj się z ekspertem:

adwokat Karolina Łabędzka

ekspert z zakresu prawa spółek z Kancelarii Klisz i Wspólnicy

tel. 717 405 000

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.