+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Spółka w organizacji

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o organizacji działalności w formie spółki

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro we Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

Najnowsze posty

"Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o."

sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Od czego zacząć procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Zasadą jest, że do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna jest zmiana umowy spółki oraz dokonanie zgłoszenia podwyższenia do sąd rejestrowego (KRS).

Zmiana umowy spółki musi zostać uchwalona przez wspólników w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała powinna zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. W umowie można przewidzieć surowsze warunki podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki.

Podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki

Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość “uproszczonego” podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkiem skorzystania z tego trybu jest jego dopuszczenie w umowie spółki. Dlatego warto tę możliwość przewidzieć już na etapie projektowania umowy spółki z o.o.

Odpowiednie postanowienie w umowie spółki musi przewidywać maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia. Przykładowe postanowienie może mieć następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez konieczności zmiany niniejszej Umowy w terminie do 31 grudnia 2025 r. do wysokości 1 000 000, 00 PLN (słownie: miliona złotych).

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie postanowienia zawartego w umowie spółki, wspólnicy również muszą podjąć stosowną uchwałę, jednak nie musi ona być protokołowana przez notariusza, a do jej skutecznego podjęcia wystarczy jedynie bezwzględna większość głosów.

Umieszczenie w umowie spółki postanowienia umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki nie jest równoznaczne z obowiązkiem podwyższenia kapitału w taki sposób. W związku z tym jest ona bardzo często stosowane w umowach spółek już na etapie sporządzania umowy spółki.

Podwyższenie kapitału bez wpłat

Szczególnym trybem podwyższenia kapitałowego jest podwyższenie tzw. papierowe.

Następuje ono poprzez przeznaczenie na poczet kapitału zakładowego środków pochodzących z kapitału zapasowego spółki. Polega ono na tym, że spółka dysponująca środkami pieniężnymi na kapitale zapasowym lub rezerwowym – zamiast wypłacić je wspólnikom – przeznacza je na podwyższenie kapitału zakładowego, a dotychczasowi wspólnicy otrzymują nowe udziały lub też podwyższenie wartości ich dotychczasowych udziałów.

Ten sposób podwyższenia kapitału również wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a podwyższenie może zostać dokonane tylko z udziałem dotychczasowych wspólników. Wspólnicy nie muszą obejmować nowych udziałów, a zarząd nie musi dołączać do zgłoszenia kierowanego do sądu rejestrowego oświadczenia o wpłacie środków na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Maszy pytania?

Skontaktuj się z ekspertem:

adwokat Karolina Łabędzka

ekspert z zakresu prawa spółek z Kancelarii Klisz i Wspólnicy

tel. 717 405 000

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.