+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"W jaki sposób określić członków zarządu odpowiedzialnych za zobowiązania spółki"

jak ustalić członków zarządu odpowiedzialnych za zobowiąznia

Po raz kolejny chciałbym poruszyć temat odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. W poprzednim wpisie wyjaśniłem, którzy spośród członków zarządu spółki odpowiadają za określone zobowiązania spółki. W dzisiejszym wpisie chciałem wyjaśnić w jaki sposób można określić te osoby oraz ustalić dane umożliwiające prawidłowe sporządzenie pozwu.

Na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/) w zakładce Krajowy Rejestr Sądowy można pobrać aktualny odpis KRS spółki, z którego będzie wynikał skład jej aktualnego zarządu.

Niestety z wygenerowanego na stronie dokumentu nie dowiemy się jaki był poprzedni skład zarządu (co może być przydatne, gdy planujemy pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu pełniących te funkcje w różnym czasie).

Więcej informacji znajdziemy w pełnym odpisie z KRS. Uzyskanie takie odpisu nie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej. Zatem żeby uzyskać do niego dostęp należy zwrócić się do Sądu Gospodarczego. Nie musi to być koniecznie sąd, w którym zarejestrowana jest dana spółka, ale dowolny sąd na terenie całego kraju. O taki odpis można wystąpić albo listownie, albo osobiście w sądzie (we Wrocławiu po kilkunastu minutach od złożenia wniosku można odebrać gotowy odpis)

Z pełnego odpisu z KRS spółki dowiemy się kto i w jakim czasie wchodził w skład zarządu spółki. W tego typu odpisie znajdują się informację o wszystkich dotychczasowych członkach zarządu spółki.

Jest kilka argumentów przemawiających za tym, żeby przed wytoczeniem powództwa przeciwko członkom zarządu spółki warto przejrzeć akta rejestrowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po pierwsze w pozwie musimy wskazać adres zamieszkania strony pozwanej (czyli członków zarządu spółki). Taki adres powinien być wskazany w liście członków zarządu załączanej do wniosku o wpis spółki do rejestru lub zmianę wpisu. Adres może być również wskazany na dokumencie zawierającym wzór podpisu członka zarządu. W wypadku, gdy członek zarządu jest lub był jednocześnie wspólnikiem spółki, jego adres może być wskazany w umowie spółki lub umowie nabycia lub zbycia udziałów.

Po drugie należy pamiętać, że zgodnie z dominującym poglądem wpis członka zarządu do KRS nie jest jednoznaczny z tym, że wpisany do rejestru członek zarządu rzeczywiście jest członkiem zarządu i w związku z tym odpowiada za zobowiązania spółki. Może być bowiem tak, że członek zarządu zrezygnował lub został odwołany z pełnionej funkcji, jednak nikt nie zgłosił tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Akta rejestrowe spółki znajdują się w siedzibie sądu rejestrowego (sądu gospodarczego), w którym zarejestrowana jest spółka. Dostęp do tych akt jest jawny, zatem każdy może je zamówić, przejrzeć, a także zrobić fotografię.

W swojej praktyce zawszę zapewniam sobie fotografię akt rejestrowych spółki przed wszczęciem postępowania przeciwko członkom zarządu. Często informację zawarte w aktach rejestrowych wykorzystuję później także w toku procesu.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.