+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Powództwo o wyłączenie wspólnika i co dalej? (Odsunięcie wspólnika od spraw spółki na czas procesu)"

zabezpieczenie powództwo o wyłączenie wspólnika

Procedura wyłączenia wspólnika ma na celu uzdrowienie spółki sparaliżowanej konfliktem pomiędzy wspólnikami, nadużywaniem praw udziałowych lub zagrożonej działaniami jednego ze wspólników (np. prowadzeniu działalności konkurencyjnej). Wyłączenie wspólnika – o czym już wspominałem – jest dokonywane w ramach procedury przed sądem. Wspólnik może zostać wyłączony po przeprowadzeniu sprawy sądowej.

Problem polega na tym, że przeprowadzenie sprawy przed sądem wiąże się z reguły z koniecznością odbycia kilku, a w skrajnych wypadkach nawet kilkunastu rozpraw sądowych. Rozprawy są wyznaczane mniej więcej co 2 – 3 miesiące. Prosta kalkulacja prowadzi do przekonania, że proces sądowy o wyłączenie wspólnika może trwać rok, a nawet kilka lat.

Wspólnik zostaje wykluczony ze spółki dopiero na podstawie zapadłego w sprawie wyroku. Tym samym przez czas trwania postępowania paraliżującemu działalność spółki wspólnikowi przysługują wszystkie prawa udziałowe. Może on więc brać udział w zgromadzeniach wspólników (albo nie brać skutecznie uniemożliwiając jego zdolność do podejmowania uchwał). Ma on prawo do zysków spółki, dostępu do wszystkich informacji spółki (w tym o zawartych kontraktach i kontrahentach spółki) itd.

Czy zatem w związku z tym jest sens prowadzić postępowanie o wyłączenie wspólnika? Czy nie lepiej spisać spółkę na straty i założyć odrębny podmiot bez konfliktowego wspólnika? Przecież w toku postępowania trwającego rok lub nawet dłużej, nielojalny wspólnik będzie miał wiele okazji do całkowitego pogrążenia spółki.

Z powyższej sytuacji jest jednak wyjście. Na wniosek wspólników wnoszących pozew o wyłączenie konfliktowego lub nielojalnego wspólnika sąd może go zawiesić w wykonywaniu niektórych lub wszystkich praw udziałowych na czas trwania procesu. Dzięki temu, spółka może odzyskać możliwość normalnego funkcjonowania już w trakcie sprawy o wyłączenie.

Sąd zawiesi pozwanego wspólnika w jego prawach jeśli powodowie wykażą, że:

  1. zachodzą ważne powody uzasadniające jego zawieszenie (np. istnienia zagrożenia wymierną szkodą majątkową czy paraliżem działalności Spółki w razie pozostawienia przy pozwanym przysługujących mu praw udziałowych)
  2. mają interes prawny w tym, ażeby zawiesić pozwanego wspólnika (konsekwencje dalszej działalności nielojalnego wspólnika będą znaczące dla spółki)
  3. uwzględnienie powództwa jest w kontekście podanych okoliczności jest wysoce prawdopodobne.

Sądy z dużą ostrożnością podchodzą do analizy wskazanych warunków zawieszenia wspólnika. Zawsze bowiem istnieje ryzyko, że zarzuty stawiane pozwanemu nie są prawdziwe, a powództwo zmierza właśnie do czasowego wyłączenia pozwanego wspólnika z działalności spółki i przejęcia nad nią kontroli. Z tych względów warto poświecić czas na dobre uargumentowanie potrzeby zawieszenia pozwanego wspólnika w przysługujących mu prawach udziałowych.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.