+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Czy prokurent może być karany?"

Czy prokurent może być karany

Karalność za przestępstwo a zarządzanie spółką

Jakiś czas dosyć głośno zrobiło się o prezesie zarządu pewnej spółki, który został wpisany do KRS i pełnił swoją funkcję mimo, że był osobą karaną za oszustwa. Początkowo podejrzewano aferę korupcyjną w sądzie rejestrowym, ale potem bardzo szybko okazało się, że KRS nie miał po prostu w zwyczaju nie sprawdzać tego, czy ktoś z władz spółki był karany za przestępstwa uniemożliwiające pełnienie funkcji we władzach spółek handlowych.

Pewnie w związku z tą właśnie sytuacją Ty dowiedziałeś się, że członkowie zarządu nie mogą być karani za pewnego rodzaju przestępstwa. W związku z tą samą sytuacją KRS stały się bardzo czułe na tym punkcie. W przypadku prokurentów, były nawet bardziej papieskie od samego papieża.

Czy prokurent może być karany?

Kiedyś nawet osoba skazana prawomocnym wyrokiem (karana) mogła zajmować stanowisko prokurenta.

Było to doskonałe rozwiązanie, w przypadku gdy ta sama osoba była wcześniej członkiem zarządu w spółce, jednak w związku ze skazaniem została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Wtedy wystarczało, że były członek został powołany prokurentem w spółce, co uprawniało go do dalszego działania w jej imieniu – niemalże w takim samym zakresie jak członek zarządu.

W dniu 01 października 2018  r. weszły w życie przepisy, które zmusiły mnie do zmiany treści tego artykułu. Są to zasadnicze zmiany, które zdezaktualizowały treść zawartą w moim wpisie.

Zmiany w przepisach

Przed dniem 01 października 2018 r. przepis art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych mówi, że nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa. Nie było wśród tych osób prokurenta.

Ustawodawca dostrzegł jednak tę lukę, która była wielokrotnie wykorzystana. Nowelizacją, która weszła w życie w dniu 01 października 2018 r. do grona osób opisanych w 18 § 2 kodeksu spółek handlowych został dopisany prokurent.

Od tego czasu, osoba skazana również nie może sprawować funkcji prokurenta w spółce.

Przepisy ustawy nowelizującej stanowią jednocześnie, że jeżeli wyrok skazujący za przestępstwa określone w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych uprawomocnił się przed dniem 01 października 2018 r., a powołanie do pełnienia funkcji, o której mowa w tym przepisie, nastąpiło po dniu 30 września 2018 r., obowiązywanie zakazu ocenia się według znowelizowanej treści przepisu.

Tym samym zakaz obowiązuje również wobec tych osób powołanych jako prokurent po 01 października 2018r. wobec których wyrok karny (skazujący) uprawomocnił się przed wejściem w życie przepisów.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.