+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o."

Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.

Czy Ty możesz zostać członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładasz spółkę z o.o. i chcesz powołać jej władze? Otrzymałeś propozycję objęcia funkcji w zarządzie spółki? A może zostałeś skazany za wykroczenie drogowe i obawiasz się o utratę stanowiska? Z lektury dzisiejszego wpisu dowiesz się m.in. o:

  • ustawowych wymaganiach stawianych członkom zarządu,
  • wyrokach, które mogą pozbawić członka zarządu funkcji,
  • postępowaniach kwalifikacyjnych oraz umownych wymogach względem członków zarządu.

Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.

Podstawowe warunki piastowania funkcji w zarządzie spółki kapitałowej nie są wysokie. Pełnić ją może osoba fizyczna (innymi słowy: człowiek) mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tą ostatnią zaś nabywa się wraz z pełnoletnością. Przypadki jej pozbawienia są zaś rzadkością (ubezwłasnowolnienie, wyrok sądowy).

Pamiętaj jednak o zakazach łączenia stanowisk w spółce.

Nie możesz być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i członkiem zarządu. Wyjątek stanowi delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania obowiązków zarządu, ale to odmienna kwestia.

Nie możesz być również w tym samym czasie pracownikiem spółki zatrudnionym poza zarządem i występować względem siebie, jako pracodawca. Aby uniknąć ostatniej z sytuacji, funkcję pracodawcy powinien wykonywać względem Ciebie inny członek zarządu.

Czy członek zarządu spółki z o.o. może być karany?

No właśnie. A co z wyrokami karnymi członka zarządu?

Ostatnio tłumaczyłem to zagadnienie członkowi zarządu bardzo dużej spółki i przekonałem się, że nawet bardzo doświadczony menadżer źle rozumiał ten zakaz. Dlatego bardzo dokładnie przeczytaj następne wersy.

To fakt, nie możesz być karany, ale…

Dotyczy to tylko prawomocnych skazań za niektóre przestępstwa tj.:

  • przeciwko ochronie informacji (np. utrudnianie zapoznania się z istotną informacją),
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwo),
  • przeciwko mieniu (np. kradzież),
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. zaspokojenie wybranych wierzycieli przed ogłoszeniem upadłości),
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (np. oszustwo kapitałowe),
  • ogłoszenia fałszywych danych, umożliwienia bezprawnego głosowania lub bezprawnego posługiwania się dokumentem na walnym zgromadzeniu (np. fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania).

Jeśli zatem zostaniesz skazany np. za spowodowanie wypadku drogowego, albo jazdę pod wpływem alkoholu, to dalej możesz być członkiem zarządu.

W przypadku kiedy już jesteś członkiem zarządu spółki z o.o., a dopuścisz się przestępstwa z listy powyżej, Twój mandat wygasa.

Możesz się jednak przed tym uchronić. Żeby to zrobić musisz w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku zwrócić się do sądu o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji. Nie będziesz mógł jednakże tego uczynić, gdy skazany zostaniesz za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zakaz pełnienia funkcji w zarządzie spółki przez osobę skazaną ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. Nie może on wszakże zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą przewidzieć specjalne wymagania, które musi spełniać członek zarządu.

Niezależnie od ww. obostrzeń ustawowych, w umowie spółki bądź w nawet uchwale wspólnicy mogą określić warunki które powinien spełniać członek zarządu.

Może tu chodzić o rodzaj wykształcenia, wiek, doświadczenie, itp.

W ten sam sposób wspólnicy mogą określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać także, iż członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji jego kompetencji.

Kodeks spółek handlowych w żaden sposób nie ogranicza w tym zakresie wspólników. Określane przez nich kryteria oraz procedura wyłaniania członków zarządu mogą zostać określone dowolnie. Pamiętaj wszakże, że im więcej wymogów zostanie wprowadzonych, tym trudniejsze może okazać się znalezienie odpowiedniego kandydata.

W umowie spółki możliwe jest również określenie, że członkowie zarządu, bądź ich część wskazywani są indywidualnie przez poszczególnych wspólników. W takim przypadku o kryteriach wyboru decydować będzie każdy z udziałowców samodzielnie.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.