+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Odwołanie prokurenta w spółce z o.o."

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Jak odwołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zastanawiasz się, w jaki sposób można odwołać prokurenta? Nie wiesz, jakie konsekwencje są z tym związane? A może szukasz informacji na temat formalności niezbędnych do wykreślenia prokurenta z KRS? W artykule znajdziesz informacje na temat:

  • sposobu odwołania prokurenta,
  • wpływu odwołania prokurenta na umowę łączącą go ze spółką,
  • wykreślenia prokurenta z KRS.

Kto i w jaki sposób odwołuje prokurenta

Prokurent ma bardzo szerokie umocowanie do działania w imieniu spółki. Musi zatem cieszyć się zaufaniem wszystkich członków zarządu.

Jak zapewne wiesz, prokurent powoływany jest uchwałą zarządu. Jednak do odwołania wystarczy, że jeden z członków zarządu uzna, że prokurent nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Wynika to z faktu, że nawet w zarządach wieloosobowych, prokurenta może odwołać każdy z członków zarządu.

Co ważne, nie potrzebujesz do tego ani uchwały wspólników, ani decyzji całego zarządu. Samodzielne możesz przekazać prokurentowi informację o jego odwołaniu z pełnionej przez niego funkcji. Nie musisz przy tym poszukiwać ku temu wielu powodów, wystarczy że stracił on twoje zaufanie.

Odwołanie prokury i co dalej

Prokurent może pełnić swoją funkcję w oparciu o umowę ze spółką. W takim wypadku, przed odwołaniem prokurenta, warto zapoznać się z jej treścią. Pamiętaj bowiem, że umowa taka najczęściej wymagać będzie odrębnego wypowiedzenia. Co więcej, mogą być w niej wskazane przesłanki, gdy jest to możliwe, a nawet kara umowna za jej rozwiązanie bez ważnych przyczyn.

Powinieneś wiedzieć, że umowę zlecenia oraz umowę o świadczenie usług można rozwiązać w każdym czasie. Jednakże, jeżeli dokonujesz tego bez istotnej przyczyny, druga strona może żądać odszkodowania. Te zaś równać się będzie sumie wynagrodzenia za okres pozostały do zakończenia umowy, bądź szkodzie poniesionej przez prokurenta.

Dlatego jeżeli zarząd spółki decyduje się na zawarcie z prokurentem takiej umowy, warto zamieścić w niej stosowne postanowienie. Z jego treści powinno wynikać, że umowa rozwiązuje się w przypadku odwołania prokurenta ze stanowiska. Taki zapis uchroni spółkę od roszczeń odwołanego pełnomocnika.

Sytuacja komplikuje się w przypadku zatrudnienia prokurenta na umowę o pracę. Odwołanie nigdy bowiem nie będzie równało się wypowiedzeniu umowy. Co więcej, jeżeli brak jest podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, prokurent będzie korzystał z okresu wypowiedzenia. Ze względu na fakt, że nie będzie mógł wykonywać dotychczasowych obowiązków, pomyśl o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy. W takim przypadku jednak przysługiwać mu będzie prawo do wynagrodzenia.

Możesz także powierzyć odwołanemu prokurentowi inną pracę, o ile odpowiada ona jego kompetencjom oraz nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia. Zmiana taka możliwa jest na okres do trzech miesiecy. Wystarczy zatem na czas wypowiedzenia.

Wykreślenie prokurenta z KRS

Po odwołaniu prokurenta, należy wykreślić go z rejestru. Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na zarządzie spółki. W tym celu powinieneś przygotować formularze KRS-Z3 oraz KRS-ZL. W tym ostatnim zaznaczasz fakt odwołania prokurenta. Do wniosku powinieneś załączyć jeszcze oświadczenie o odwołaniu prokurenta. Wniosek taki podlega opłacie sądowej w kwocie 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Nie musisz się jednak obawiać długotrwałości postępowania sądowego. Odwołanie prokurenta jest bowiem skuteczne z chwilą wręczenia prokurentowi stosownego oświadczenia. Zmiana wpisu w KRS jedynie tę okoliczność potwierdza. Wpis zatem ma charakter deklaratoryjny – stwierdza fakt wcześniejszego odwołania.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.