+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Zwrot wniosku KRS"

Zwrot wniosku z KRS

Jak uzupełnić braki wniosku KRS?

Rejestracja spółki, a także zgłaszanie wszelkich zmian następuje na specjalnych formularzach KRS. Przyznam, że gdy zacząłem zajmować się prawem spółek, sam miewałem problemy, żeby prawidłowo wypełnić wszystkie rubryczki i zaznaczyć wszystkie kwadraciki na tych wnioskach. Nie dziwię się, jeśli Ty też miałeś z tym problemy.

Ponieważ kilka sam razy zaliczyłem tzw. zwrot wniosku z KRS, dlatego nauczyłem się z nimi dobrze radzić. Korzystając z tej wiedzy, w niniejszym artykule wyjaśnię Tobie:

  • kiedy możesz się spotkać ze zwrotem wniosku z KRS,
  • jak postępować w takich sytuacjach
  • jakie są konsekwencje zignorowania wezwania sądu do uzupełnienia braków lub zwrotu wniosku z KRS.

Czym są braki formalne i jakie są rodzaje błędów we wnioskach do KRS?

W uproszczeniu to różnego typu błędy popełnione przy wypełnianiu urzędowych formularzy. Mogą to być literówki i omyłki pisarskie. Kiedyś dostałem tzw. zwrot wniosku, bo w nazwie spółki zapomniałem wstawić cudzysłów.

Częściej jednak braki formalne wynikają z niewypełnienia albo niewłaściwego wypełnienia pół formularza do KRS. Innym razem są konsekwencją nie dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów.

Przykłady braków formalnych można mnożyć.

Powstają one m.in., gdy we wniosku należy wpisać liczbę i łączną wartość udziałów wspólnika, a wpisana zostanie tylko liczba. Kiedy do wniosku o wpis nie załączono ustawowo wymaganych oświadczeń zarządu, gdy nie uiszczono opłaty sądowej od wniosku, itd.

Pamiętaj, puste pola w formularzach muszą być przekreślone. W przeciwnym razie możesz zaliczyć przysłowiowy zwrot wniosku z KRS.

Muszę Ci powiedzieć, że najczęściej braki formalne to nie są jakieś spektakularne błędy, tylko drobnostki. Drobnostki, o których łatwo zapomnieć.

Jeśli Ty o nich zapomnisz,  również spodziewaj się wezwania do usunięcia braków, a nawet zwrotu wniosku z KRS.

Czy braki formalne są kłopotliwe?

Przede wszystkim opóźniają rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy. Dopóki ich nie uzupełnisz, sąd nie będzie zajmował się merytorycznym rozpoznaniem wniosku.

Niekiedy braki takie mogą generować dodatkowe koszty. Jeżeli w umowie spółkibłędny, konieczna będzie ponowna wizyta u notariusza. Problem z uzupełnieniem braku może wystąpić także, gdy osoby podpisane pod dokumentem mieszkają zagranicą.

Braki formalne podzielić należy na dwie kategorie. Pierwszą stanowią przypadki, gdy: wniosek nie został złożony na formularzu albo formularz wypełniono błędnie, a także gdy nie uiszczono opłaty sądowej. Do drugiej zalicza się pozostałe błędy.

Braki formularzowe i brak opłaty

W przypadku ich wystąpienia sąd od razu zwraca wniosek. Nie otrzymasz zatem wezwania do uzupełnienia, a postanowienie o zwrocie wniosku. Przysługuje od niego zażalenie, jednak z reguły składanie zażalenia nie jest dobrym rozwiązaniem. Takie działanie tylko wydłuży proces rejestracji. Stracisz czas, a jak wiadomo – w biznesie – czas pieniądze. Podpowiem Ci znacznie lepsze rozwiązanie.

Jeśli złożony przez Ciebie wniosek do KRS faktycznie zawiera braki formalne, najczęściej należy postąpić inaczej.

W terminie 7 dni można złożyć poprawiony wniosek ponownie. Gdy nie będzie zawierał wskazanych braków i błędów sąd przyjmie go do dalszego rozpoznania.

Co ważne, poprawiony wniosek, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Nie nastąpi on w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Powiązanie skutku wniosku z terminem jego pierwotnego złożenia jest bardzo ważne. Przykładowo, w odniesieniu do rejestracji spółki, bądź zmiany jej umowy, ustawa przewiduje określony termin na ich dokonanie. Po jego upływie utracą one swoją moc prawną.

Inne braki formalne we wniosku do KRS

Sąd KRS w takich wypadkach wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

W tym wszakże przypadku, po upływie tego terminu wniosek zostanie fizycznie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków. Innymi słowy, będzie traktowany tak, jakby nigdy nie został złożony. Także i w tym przypadku pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

Do zachowania ww. 7-dniowych terminów wystarczy nadać pismo zawierające stosowne dokumenty i formularze na poczcie. Jeśli natomiast wysyłasz dokumenty kurierem albo w inny sposób, wtedy decydować będzie data ich dostarczenia do sądu.

Składając ponownie formularze należy złożyć tylko te, wskazane w wezwaniu sądu. To samo stosuje się do załączników. Nie trzeba zatem przesyłać całego kompletu dokumentów ponownie.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.