+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Sprawa sądowa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"

sprawa sądowa o wyłączenie wspólnika ze spółki

W toku procesu przeciwko wspólnikowi, który ma zostać wykluczony ze spółki Sąd musi ustalić dwie rzeczy:

  1. Czy faktycznie w stosunku do pozwanego wspólnika zachodzą ważne przyczyny uzasadniające jego wyłączenie.
  2. Jaka jest wartość udziałów przysługujących temu wspólnikowi.

W innym miejscu na blogu wyjaśniłem już jakie przyczyny uzasadniają wykluczenie wspólnika ze spółki z o.o. W toku postępowania sądowego wywołanego pozwem o wykluczenie wspólnika, występujący z tym żądaniem wspólnicy będą musieli wykazać za pomocą wszelkich środków dowodowych (przesłuchań świadków, dokumentów, opinii biegłych itp.), że zarzuty czynione pod adresem pozwanego wspólnika są prawdziwe.

Dla wydania prawidłowego wyroku sąd musi ustalić wartość udziałów przypadających na pozwanego wspólnika. Jest to konieczne, albowiem uwzględniając powództwo sąd wskazuje termin w jakim osoby przejmujące udziały wykluczonego wspólnika muszą go spłacić, a także określa wysokość tej spłaty.

Wysokość spłaty ustalana jest przez biegłego sądowego w trakcie postępowania sądowego i zależy od wartości przedsiębiorstwa spółki, a także ilość udziałów posiadanych przez wykluczonego wspólnika. Udziały nie są przejmowane wg nominalnej wartości, a nawet wg wartości bilansowej. Ta ostatnia jest jednak z reguły brana pod uwagę przy wycenie udziałów.

Ponieważ ustalenie wysokości spłaty jest to obowiązkowym punktem wyroku, sąd dopuści dowód z opinii biegłego na okoliczność realnej wartości udziałów nawet, jeśli nie wystąpi z tym wnioskiem żadna ze stron.

Udziały wykluczonego wspólnika powinny zostać przejęte i spłacone przez wspólników, którzy wystąpili z powództwem.

W tym miejscu należy wskazać, że jeśli te osoby nie wywiążą się z terminowej spłaty na rzecz wykluczonego wspólnika, wydany w sprawie wyrok staje się bezskuteczny (czyli pozwany wspólnik zachowuje swoje dotychczasowe udziały w spółce i wszystkie prawa z tym związane). Co więcej taki wspólnik może żądać od pozostałych naprawienia szkody, którą poniósł w związku z wytoczonym powództwem, w tym również żądać zwrotu poniesionych kosztów procesu jak i kosztów pomocy prawnej.

W przypadku, gdy udziały zostaną przejęte i spłacone w zakreślonym przez sąd terminie, wspólnika uważa się za wykluczonego ze skutkiem wstecznym już od daty doręczenia mu odpisu pozwu.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.