+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Podział zysku w spółce z o.o."

podział zysku w spółce z o.o.

Kto i w jaki sposób dzieli zyski w spółce z o.o.?

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma najczęściej na celu przynoszenie dochodów jej wspólnikom. Procedura podziału zysku w spółce  z o.o. wygląda jednak inaczej, niż w przypadku spółek osobowych oraz samodzielnej działalności gospodarczej.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się m.in.:

  • Co stanowi zysk w spółce z o.o. i jaki jest jego podział wśród wspólników,
  • Jak i między kogo podzielić zyski,
  • Czy możliwa jest wypłata zaliczek na poczet zysku,
  • Kto i w jakiej wysokości opłaca podatek od dywidendy.

Zysk w spółce z .o.o.

Przychód spółki z o.o. nigdy nie jest tożsamy z przychodem jej wspólników. Prócz kosztów jego uzyskania spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowanie dochodu to jednak dopiero pierwszy warunek wypłaty dywidendy. Drugą, konieczną przesłanką jej wypłaty jest przeznaczenie dochodu na dywidendę w uchwale wspólników.

Innymi słowy, spółka nie tylko musi osiągnąć i opodatkować zysk, ale wspólnicy muszą jeszcze zdecydować o jego przeznaczeniu na dywidendy.

Alternatywnie mogą go przeznaczyć na pokrycie strat albo na kapitał zapasowy lub dodatkowy. Możliwe są również różne kombinacje tych warunków. Finalnie zatem do wspólników może trafić tylko część zysku spółki.

Jak dzielić zyski w spółce z o.o.?

Co do zasady zysk dzieli się na udziały. Każdy wspólnik otrzymuje zatem iloczyn zysku przypadającego na jeden udział i ilości jego udziałów.

Możliwe jest wszakże utworzenie w spółce udziałów uprzywilejowanych co do zysku. W takim wypadku na jeden udział tego typu może przypadać nie więcej niż 150% dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym. Uprzywilejowanie może dotyczyć także kolejności wypłaty dywidendy, a także prawo do dywidendy nie wypłaconej w latach poprzednich.

Co do zasady, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Niemniej, w umowie spółki można zastrzec, że zgromadzenie wspólników będzie uprawnione do wskazania tzw. dnia dywidendy. Czyli dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do udziału w zysku.

Uchwała o podziale zysku albo pokryciu straty stanowi obligatoryjny element corocznego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Podlega ona także zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

Zysk w spółce z o.o. a zaliczka na dywidendę

W niektórych sytuacjach zarząd może być uprawniony do wypłaty zaliczki na dywidendę. Pierwszym tego warunkiem jest zawarcie stosownego upoważnienia w umowie spółki. Drugim, posiadanie przez spółkę środków. Ostatnim, wykazanie przez spółkę zysku w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.

Przy czym, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Wypłacona zaliczka jest odliczana od późniejszej dywidendy.

Podatek od dywidendy

Zryczałtowany podatek od dywidendy wynosi 19% przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Podatek oblicza i opłaca – jako płatnik – spółka.

Powinna ona tego dokonać w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według siedziby wspólnika.

Jeżeli udziałowcem jest podmiot zagraniczny, spółka dodatkowo przekazuje informacje IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono dywidendę.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.