+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Co to jest księga udziałów?"

co to jest księga udziałów

Jakie informacje należy umieścić w księdze udziałów?

Księga udziałów jest to dokument wewnętrzny spółki zawierający podstawowe dane dotyczące wspólników, posiadanych przez nich udziałów, ich wartości oraz ewentualnych ograniczeniach ustanowionych na udziałach takich jak zastaw, użytkowanie.

Kto prowadzi księgę udziałów?

Organem zobowiązanym do prowadzenia księgi udziałów jest zarząd spółki, a w przypadku likwidacji spółki – likwidator. Może ona być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Księga udziałów znajduje się co do zasady w siedzibie spółki.

W jakim celu prowadzi się księgę udziałów?

Na podstawie księgi udziałów zarząd sporządza aktualną listę wspólników i po jej podpisaniu składa ją do krajowego rejestru sądowego najpierw przy wniosku o rejestrację spółki, a następnie przy każdorazowej zmianie danych wspólników, w tym również osób wspólników.

W przypadku, gdy nowy wspólnik nabywa samodzielnie lub łącznie z innymi wspólnikami udziały odpowiadające co najmniej 10% kapitału zakładowego, to należy to również wpisać taką zmianę struktury udziałów do krajowego rejestru sądowego, albowiem w krajowym rejestrze sądowym ujawnieni są wyłącznie wspólnicy, którzy mają co najmniej 10% kapitału zakładowego. W zależności od danej transakcji może zaistnieć potrzeba dokonania wykreślenia danego wspólnika, ujawnienia nowego, bądź ujawnienia zmiany ilości posiadanych przez wspólnika udziałów.

Prowadzenie księgi udziałów jest obowiązkiem zarządu (względnie likwidatora) po rygorem sankcji karnych oraz odpowiedzialności cywilnej. Z kolei przeglądanie księgi udziałów jest uprawnieniem każdego wspólnika, zastawnika, użytkownika, następców prawnych, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, które nie może zostać wyłączone, bądź ograniczone w umowie spółki.

Przykład księgi udziałów

KSIĘGA UDZIAŁÓW SPÓŁKI XYZ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
l.p.Imię i nazwisko (firma)adres (siedziba)liczba udziałówwartość nominalna udziałówzastaw/użytkowanie
Jan NowakUl. Akacjowa 12/1,

50-012 Gdańsk

552 750 PLNZastaw ustanowiony na 55 udziałach wraz z uprawnieniem do wykonywania prawa głosu*
ABC Sp. z o.o.Ul. Frezjowa 32,

51-012 Bydgoszcz

452 250 PLNNIE

* nie ma konieczności wskazywania w księdze udziałów danych osobowych zastawnika, bądź użytkownika

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.