+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Jak uniknąć zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?"

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oprócz obligatoryjnych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością takich jak firma i siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, określenia czy wspólnik może mieć jeden, czy więcej udziałów, określenie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez każdego wspólnika oraz czasu trwania spółki, warto już na etapie konstrukcji umowy spółki prześledzić pozostałe przepisy kodeksu spółek handlowych. Dzięki temu możliwa będzie bądź modyfikacja rozwiązań kodeksowych, a zatem dostosowanie treści umowy do oczekiwań wspólników, ale również wprowadzenie zapisów, dzięki którym nie zawsze będzie wymagana zmiana umowy spółki.

W pierwszej kolejności należy uwzględnić możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez konieczności zmiany umowy spółki i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów notarialnych. Jest to tzw. uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego, które dla swej skuteczności wymaga wskazania w umowie spółki maksymalnej kwoty, o którą kapitał ma być podwyższony i terminu podwyższenia.

np.         “Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2020r. nie stanowi zmiany umowy spółki”.

W przypadku, gdy założeniem wspólników jest przyznanie zarządowi większej swobody w podejmowaniu decyzji mających skutki finansowe dla spółki, np. nabycie na rzecz spółki środków trwałych, leasing pojazdu, zaciągnięcie pożyczki, warto również mieć na uwadze mało popularny przepis kodeksu spółek handlowych, który dla rozporządzania prawem lub zaciągnięcia przez spółkę zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z tych względów bardzo przydatna może okazać się klauzula modyfikująca wskazaną wysokość, bądź też całkowicie znosząca to ograniczenie.

np.         “Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia do kwoty 50 000 zł nie wymaga uchwały wspólników”.

Podobnie jest w przypadku, gdy spółka przewiduje przed upływem dwóch lat od zarejestrowania nabyć nieruchomość, albo udział w nieruchomości lub środki trwałe za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 zł, wymaga to uchwały wspólników, chyba, że umowa ta uprzednio została wskazana w umowie spółki.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.