+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Czy sprzedając udziały trzeba złożyć do akt rejestrowych umowę sprzedaży udziałów?"

złożenie do akt rejestrowych umowy sprzedaży udziałów

Czy sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoznacznych przepisów w tym zakresie brak i w konsekwencji orzecznictwo sądowe zajmuje w tej materii rozbieżne stanowisko. Otóż zdaniem niektórych sądów rejestrowych taką umowę złożyć trzeba. Problem polega na tym, że po przedstawieniu umowy na żądanie sądu rejestrowego, pozostaje ona w jawnych aktach rejestrowych spółki. I w ten oto sposób wspólnicy muszą podzielić się w zasadzie z każdym, kto zajrzy do tych akt rejestrowych warunkami zawartego kontraktu. Nie trudno sobie wyobrazić zainteresowania, chociażby nabywcy udziałów – ceną, za którą nabył udziały nasz obecny zbywca.

Co jest podstawą wpisu nowych wspólników?

Co do zasady podstawą do wpisu zmiany danych wspólników jest podpisana przez wszystkich członków zarządu nowa lista wspólników i to na jej podstawie sąd rejestrowy powinien dokonać stosownych zmian – takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 września 1935 r., sygn. akt: C II 951/35 oraz w uchwale z dnia 22 września 1993 r., sygn. akt: III CZP 118/93.

Z kolei w uchwale z dnia 6 czerwca 2012r., sygn. akt III CZP 22/12 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż w postępowaniu o wpis zmian w składzie wspólników, którzy mają powyżej 10% udziałów w kapitale zakładowym, sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie udziałów. We wskazanej uchwale Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż sąd rejestrowy w ramach swojej kognicji jest uprawniony do badania zgodności danych wskazanych we wniosku ze stanem rzeczywistym, jeżeli w tej kwestii poweźmie uzasadnione wątpliwości. Zatem to nie brak umowy jest przesłanką to wezwania spółki (wnioskodawcy) do jej okazania, lecz wątpliwości sądu rejestrowego dotyczące konkretnie rozpatrywanego przypadku, np. związane z danymi wspólników.

Czy muszę ujawnić wszystkie szczegóły zawartej umowy sprzedaży udziałów?

Nie pozostajemy jednak bezbronni w walce o poszanowanie informacji stanowiących nasz business secret. W celu zachowania w tajemnicy tego, co jest dla spółki tajne można podjąć kilka różnych rodzajów działań:

  1. Podczas wizyty w kancelarii notarialnej, którą wymusza na nas forma podpisu na umowie zbycia udziałów można poprosić notariusza o wydanie wypisu z dokumentu umowy zbycia udziałów z fragmentem umowy, w którym są oświadczenia o przeniesieniu praw udziałowych oraz dane wspólników.
  2. Można sformułować umowę zbycia udziałów w taki sposób, że wszystkie dane wspólników oraz oświadczenia o nabyciu udziałów będą znajdować się w treści umowy, zaś informację o cenie będą umieszczone w załączniku będącym częścią umowy. Do KRS przedstawimy jedynie treść samej umowy, bez załącznika.
  3. W trybie art. 148 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego można wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy przed Sądem Rejestrowym, na której jedynie okażemy składowi sędziowskiemu umowę, bez załączania jej do akt. Takie okazanie powinno usunąć wątpliwości Sądu, co do treści umowy.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.