+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Podjęcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników – art. 240 ksh"

240 ksh

Art. 240 ksh (kodeksu spółek handlowych) pozwala na znaczne uproszczenie podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników. Z reguły decyzje podejmowane w formie uchwały zgromadzenia wspólników są strategiczne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od powzięcia takiej uchwały zależy m.in. możliwość nabycia lub zbycia nieruchomości, zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego lub jego obniżenie.

Zdarza się (i to stosunkowo często), że takie strategiczne decyzje trzeba podjąć w krótkim czasie. Tymczasem formalne zwołanie zgromadzenia wspólników trwa dosyć długo. Informację o dniu, godzinie i miejscu zgromadzenia należy wysłać wspólnikom za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na dwa tygodnie przed planowanym zgromadzeniem. W tym samym terminie należy powiadomić wspólników o planowanym porządku obrad oraz – w przypadku, gdy przedmiotem zgromadzenia ma być uchwała w sprawie zmiany umowy spółki – istotne elementy treści proponowanych zmian.

Dopełnienie wszystkich warunków formalnych związanych z prawidłowym zwołaniem zgromadzenia, jest bardzo istotne, ponieważ wszelkie odstępstwa w tym zakresie mogą uzasadniać stwierdzenia nieważności uchwały.

Jednym ze sposobów obejścia konieczności przeprowadzenia tej procedury jest skorzystanie z możliwości, jakie daje art. 240 ksh. Przywołany przepis pozwala na natychmiastowe przeprowadzenie zgromadzenia wspólników oraz powzięcie potrzebnych uchwał.

Skorzystanie z możliwości, jaką zapewnia przepis art. 240 ksh zależy od spełnienia następujących warunków:

  1. Na zgromadzeniu muszą być reprezentowani wszyscy wspólnicy. Ich osobista obecności nie jest obowiązkowa. Wystarczy, że będą obecni ich pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi posiadający odpowiednie umocowanie lub uprawnienie do podejmowania uchwał w imieniu nieobecnych wspólników.
  2. Nikt ze zgromadzonych nie może zgłosić sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw, które mają być rozpatrywane na zgromadzeniu.

Warunkiem skutecznego podjęcia uchwały na zgromadzeniu wspólników zwołanym zgodnie z art. 240 ksh nie jest jednogłośne głosowanie za jej podjęciem. Z reguły jednak wspólnik przeciwny określonej uchwale po prostu zgłosi sprzeciw, co do umieszczenia jej w porządku obrad zwoływanego zgromadzenia i tym sposobem uniemożliwi jej podjęcie.

Dowodem spełnienia powyżej wskazanych wymagań jest protokół z przebiegu walnego zgromadzenia. Jeśli jest ono zwołane w trybie art. 240 ksh protokół musi zawierać o tym wzmiankę, a także stwierdzenie, że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do przeprowadzenia zgromadzenia, ani co do planowanego porządku obrad.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.