+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Firma spółki z o.o."

firma spółki z o.o.

Co to jest “firma”?

Masz problem ze skonstruowaniem firmy spółki z o.o.? Chciałbyś umieścić w firmie spółki swoje nazwisko? Zastanawiasz się jak należy postępować z firmą spółki po przekształceniu?

W niniejszym wpisie znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest firma i jakie podstawowe wymagania powinna spełniać,
 • Z jakich elementów składa się firma spółki z o.o.,
 • Jak legalnie zamieścić nazwisko w firmie spółki z o.o.,
 • Czy przekształcenie spółki wpływa na obowiązki informacyjne,
 • Kiedy należy stosować obligatoryjne dopiski do firmy.

Firma

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, pod którą występuje w obrocie. Jedynymi wymaganiami stawianymi takiej nazwie jest, aby miała ona zdolność odróżniającą oraz nie wprowadzała w błąd. Pierwszy z warunków oznacza, że firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Firma nie może również wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, miejsca działalności, bądź źródeł zaopatrzenia. Konstruowanie firmy w sposób sprzeczny z tymi warunkami może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. To zaś obarczone jest ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej, a nawet karnej.

Firma spółki z o.o.

Składa się ona z kilku elementów, którymi są:

 • trzon firmy – jest nim nazwa wybrana przez wspólników. Może ona wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę spółki lub zawierać inne określenia dowolnie obrane,
 • dodatki obligatoryjne – podstawowym z nich jest określenie formy prawnej spółki, czyli w tym przypadku „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Ustawodawca dopuszcza stosowanie skrótów: „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Konieczność zamieszczenia innych dopisków wynikać może z określonej sytuacji prawnej spółki, o czym przeczytasz w ostatniej części wpisu,
 • dodatki fakultatywne – mogą być one dowolnie dobrane, najczęściej stanowią jeden z elementów trzonu firmy.

Nazwisko w firmie spółki z o.o.

Ustawodawca zezwala aby elementem trzonu firmy osoby prawnej było nazwisko albo pseudonim osoby fizycznej. Możliwe jest to wszakże, gdy służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Może to być zatem nazwisko wspólnika, członka organów spółki albo innej osoby istotnej z punktu widzenia funkcjonowania i celów spółki.

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci. Ustawodawca nie zastrzegł przy tym jakiejkolwiek formy udzielenia zgody. Dla celów dowodowych warto jednakże zadbać o zachowanie chociażby formy pisemnej.

Firma spółki z o.o. a przekształcenie

W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy spółki dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu “dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Powyższa reguła dotyczy przypadków, gdy zmianie ulega nie tylko obligatoryjny dodatek wskazujący na typ spółki ale także trzon firmy. Przykładowo, gdy ABC S.A. przekształca się w XYZ spółka z o.o., to przez pierwszy rok powinna stosować firmę w brzmieniu: „XYZ spółka z o.o. (dawniej ABC S.A.)”.

Dodatkowe elementy obligatoryjne firmy

W niektórych przypadkach ustawodawca wymaga, aby firma spółki z o.o., prócz trzonu oraz dodatku wskazującego na formę prawną zawierała także inne dodatki obligatoryjne. Obowiązek taki występuje względem spółki z o.o.:

 • przed wpisem do KRS – firma zawiera wtedy obligatoryjny dodatek „w organizacji”,
 • po otwarciu jej likwidacji – firma zawiera dodatek „w likwidacji”,
 • po ogłoszeniu upadłości – firma zawiera dodatek „w upadłości”,
 • po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – firma zawiera dodatek „w restrukturyzacji”.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.