Zakończenie działalności spółki

Sprawozdanie likwidacyjne w spółce z o.o.

Sprawozdanie likwidacyjne w spółce z o.o.

Czym jest sprawozdanie likwidacyjne spółki z o.o.?

Zostałeś likwidatorem spółki z o.o. i zamierzasz zgodnie z prawem zakończyć postępowanie likwidacyjne? Jesteś wspólnikiem likwidowanej spółki z o.o. oraz oczekujesz na jej wykreślenie z rejestru? A może nie wiesz jak postąpić, gdy zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się? Z niniejszego wpisu uzyskasz informacje na temat:

  • kiedy należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne,
  • jakie są obowiązki likwidatora w związku ze sprawozdaniem likwidacyjnym,
  • jak należy postąpić, gdy sprawozdanie likwidacyjne nie mogło zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników,
  • jakie dalsze czynności należy powziąć celem wykreślenia spółki z rejestru?

Moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego w spółce z o.o.

Na wstępie powinieneś rozróżnić sprawozdanie likwidacyjne od innych sprawozdań finansowych sporządzanych przez likwidatorów. W toku postępowania likwidacyjnego sporządzane są bowiem:

  • bilans otwarcia likwidacji – sprawozdanie to sporządza się niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny rozwiązania spółki,
  • coroczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności – składają je likwidatorzy po upływie każdego roku obrotowego, w którego czasie spółka pozostawała w likwidacji,
  • sprawozdanie likwidacyjne – jest ono sporządzane po wykonaniu czynności likwidacyjnych (spieniężeniu majątku, spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki), na dzień poprzedzający podział między wspólników pozostałego majątku spółki. Sprawozdanie likwidacyjne jest sprawozdaniem finansowym, z którego wynikać będzie brak niespłaconych i niezabezpieczonych zobowiązań spółki, a także wysokość majątku spółki podlegającego podziałowi między wspólników.

Więcej przeczytasz tutaj:

Dalsze obowiązki likwidatorów związane ze sprawozdaniem finansowym w spółce z o.o.

Dysponując sprawozdaniem sporządzonym przez uprawniony podmiot, jako likwidator będziesz miał szereg dodatkowych obowiązków, do których należą:

  • zwołanie zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego – zwoływane jest one w ten sam sposób, co inne zgromadzenia wspólników, sprawozdanie likwidacyjne może zostać zatwierdzone również bez zwoływania zgromadzenia, przy udziale wszystkich wspólników,
  • wyłożenie sprawozdania w siedzibie spółki oraz ogłoszenie o tym fakcie w sposób przyjęty dla innych ogłoszeń spółki,
  • złożenie sprawozdania sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru – dokonuje się tego za pomocą formularza urzędowego KRS-X2. Od wniosku o wykreślenie należy uiścić opłatę sądową w wysokości 300 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Brak kworum na zgromadzeniu wspólników mającym zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Ustawodawca przewidział, że wobec zbliżającego się zakończenia likwidacji spółki, wspólnicy mogą nie być zainteresowani uczestnictwem w zgromadzeniu wspólników zwołanym przez likwidatora. Aby brak kworum na takim zgromadzeniu nie tamował dalszej pracy likwidatora, ustawa nakazuje wykonanie pozostałych obowiązków mimo braku zatwierdzonego sprawozdania likwidacyjnego.

Po dniu wyznaczonym na zgromadzenie wspólników powinieneś zatem wyłożyć sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki, ogłosić o tym fakcie oraz złożyć je w sądzie rejestrowym. Zwróć jednakże uwagę, że możliwość taka istnieje tylko, gdy sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone z uwagi na brak kworum na zgromadzeniu wspólników.

Nie dotyczy to zatem przypadku, gdy prawidłowo zwołane i umocowane do działania zgromadzenie nie zatwierdzi sprawozdania likwidacyjnego. Czyli uchwała o jego zatwierdzeniu nie uzyska wymaganej liczby głosów. W takim przypadku sprawozdanie należy poprawić w sposób, który umożliwi jego przyjęcie przez wspólników bezwzględną większością głosów.

Przeczytaj również: Wykreślenie z rejestru spółki z o.o. bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego

Zespół Prawa Spółek Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂


Obsługa spółek Wroclaw

Potrzebujesz pomocy prawnej prawnika specjalisty z zakresu prawa gospodarczego?


Wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *