Organizacja wewnętrzna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe i z działalności spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe i z sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie  finansowe i z działalności spółki

Na zarządzie spółki z o.o. ciąży obowiązek zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Dodatkowo zarząd sporządza samodzielnie sprawozdanie z działalności jednostki (sprawozdanie z działalności spółki). Obligatoryjne elementy każdego z tych dokumentów określają przepisy o rachunkowości.

Procedura sprawdzenia sprawozdania finansowego i z działalności spółki

Następnie, oba sprawozdania przekazywane są przez zarząd radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej, o ile organy takie zostały powołane w spółce. Organ, któremu zarząd przekazał ww. sprawozdania zobligowany jest do ich oceny.

Sporządza on także pisemne sprawozdanie zawierające jej wyniki. W niektórych przypadkach na spółce z o.o. może ciążyć obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zakres tego badania oraz procedurę określają przepisy o rachunkowości.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z działalności spółki przez zgromadzenie wspólników

Ustawa o rachunkowości nakazuje także, aby oba ww. sprawozdania zostały udostępnione wspólnikom spółki i zatwierdzone.

Dostęp do nich powinien być zagwarantowany na co najmniej 15 dni przed terminem zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Samo zaś zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć nie później aniżeli w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zarządów wieloosobowych, zwołanie zgromadzenia powinno zostać poprzedzone uchwałą zarządu powziętą w tym przedmiocie.

Złożenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki w KRS

Komplet ww. dokumentów wraz z uchwałami wspólników zatwierdzającymi sprawozdania, a także uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty, zarząd spółki zobligowany jest złożyć w rejestrze przedsiębiorców KRS właściwym dla spółki. Obowiązek ten należy wykonać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nieco szybciej, bo w terminie 10 dni od zatwierdzenia, sprawozdanie finansowe wraz z opinia biegłego rewidenta oraz uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie, zarząd zobligowany jest złożyć we właściwym dla spółki urzędzie skarbowym

W skrócie

Przedstawiając powyższą procedurę w skrócie, wskazać można na następujące jej etapy:

  1. Sporządzenie sprawozdania finansowego – w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
  2. Poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza pisemne sprawozdanie z badania – jeżeli spółka ma taki obowiązek,
  3. Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki przez zarząd,
  4. Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej – o ile je powołano w spółce,
  5. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z oceny ww. dokumentów przez radę nadzorczą albo komisję rewizyjną,
  6. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 i 5 wspólnikom – na co najmniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników,
  7. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników na dzień przypadający przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego – zwołania dokonać należy co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia,
  8. Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu ww. dokumentów oraz o podziale zysku albo pokryciu straty,
  9. Złożenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz uchwałą o jego zatwierdzeniu w urzędzie skarbowym – w ciągu 10 dni od zatwierdzenia,
  10. Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 oraz 8 w sądzie rejestrowym – w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Jeżeli zaś, z jakiejkolwiek przyczyny, sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone we ww. terminie (zob. pkt 7), to należy je złożyć w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt

Zespół Prawa Spółek Handlowych
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂


Obsługa spółek Wroclaw

Potrzebujesz pomocy prawnej prawnika specjalisty z zakresu prawa gospodarczego?


Wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *