Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Postępowanie przed KRS

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jak przekształcić się w spółkę z o.o.?

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą obawiasz się o swój majątek? A może chcesz w jak najprostszy sposób sprzedać swoją firmę? Chciałbyś rozwijać biznes ze wspólnikiem? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, ten wpis jest dla Ciebie.

Dowiesz się w nim m.in. o tym:

 • jakie zalety i wady ma przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.,
 • jak wygląda procedura takiego przekształcenia,
 • jakie są koszty przekształcenia.

Zalety i wady przekształcenia

Wspólnicy spółek z o.o. nie ponoszą majątkowej odpowiedzialności za jej długi. Zarząd spółki może natomiast odpowiadać za jej zobowiązania tylko wyjątkowo.

Więcej: Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Prowadząc zaś samodzielną działalność gospodarczą narażasz się na nieograniczoną odpowiedzialność z całego swojego majątku.

Co więcej, spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały. W bardzo łatwy sposób można zatem sprzedać całą spółkę – wystarczy sprzedać udziały. Możesz też zbyć tylko część udziałów i wprowadzić w ten sposób do spółki wspólnika.

Więcej: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Do zarządu spółki można powołać dowolne osoby, dzięki czemu będąc wspólnikiem spółki możesz scedować obowiązek zarządzania nią na inną osobę.

Decydując się na wybór tej formy prowadzenia działalności pamiętaj też o jej wadach. Przede wszystkim spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości oraz zachowania wielu wymogów formalnych w procesie decyzji. Kluczowe decyzje w spółce wymagają zatem podejmowania uchwał. Majątek spółki jest odrębny od twojego, dotyczy to także rachunków bankowych. Trudniej zatem o przenoszenie środków z firmowych na osobiste.

Wreszcie, spółka z o.o. opłaca podatek dochodowy od osób prawnych. Dopiero zatem jej zysk po opodatkowaniu może trafić do wspólników. Dywidenda taka jednakże jest ponownie opodatkowywana u wspólnika. Faktycznie zatem mniejsza część dochodu trafia do „właściciela” przedsiębiorstwa.

Przeczytaj więcej:

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

 Niestety jest ona dość skomplikowana i składa się z następujących etapów:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Wśród załączników znajduje się m.in. wycena składników majątku przedsiębiorstwa oraz sprawozdanie finansowe,
 2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 3. powołania członków organów spółki przekształconej,
 4. podpisania aktu założycielskiego spółki przekształconej,
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Plan przekształcenia, oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. W dokumentach tych powinny znaleźć się informacje szczegółowo wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

Koszty przekształcenia się w spółkę z o.o.

Samo przekształcenie jest neutralne podatkowo i to zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca musi się wszakże liczyć z koniecznością poniesienia kosztów:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki z o.o., wynosi on 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki określonej w umowie. Minimalny kapitał zakładowy to 5.000 zł,
 • opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie o wpisaniu spółki do KRS – razem 600 zł,
 • taksy notarialnej – wysokość taksy notarialnej obliczana jest od wysokości kapitału zakładowego spółki, przykładowo od kapitału zakładowego w kwocie 100.000 zł taksa + VAT od taksy wynosi 1.735 zł,
 • wynagrodzenia rewidenta za sporządzenie opinii do planu przekształcenia, względnie wynagrodzenia doradców i prawników za opracowanie ww. dokumentów.

Koszty te nie są małe, jednakże w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa oraz ochrony prywatnego majątku wspólnika, ich poniesienie może okazać się zasadne.

Przeczytaj jeszcze: Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Zespół Prawa Spółek Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂


Obsługa spółek Wroclaw

Potrzebujesz pomocy prawnej prawnika specjalisty z zakresu prawa gospodarczego?


Wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *