Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokura w spółce z o.o.

prokura w spółce z o.o.

Co to jest prokura?

Prokura to szczególnego typu pełnomocnictwo, które może zostać udzielone tylko przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega wpisowi do rejestru (KRS), a zatem – jeśli tylko jej celem jest prowadzenie działalności gospodarczej – może ustanowić prokurenta.

Prokura daje prokurentowi uprawnienie do reprezentacji spółki z o.o. Przyznany prokurentowi zakres reprezentacji obejmuje czynności sądowe i pozasądowe. Innymi słowy prokurent może reprezentować spółkę z o.o. przed innymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie tj. zawierać w imieniu spółki umowy, odstępować od nich i wypowiadać je. Prokurent może składać w imieniu spółki oświadczenia o potrąceniu, uznaniu długi itp. Może być także reprezentantem spółki w toku postępowania sądowego, administracyjnego, podatkowego itp. Szczegółowy zakres uprawnień prokurenta przedstawię w dalszych wpisach.

Uprawnienia prokurenta są niemal tak szerokie, jak uprawnienia członków zarządu spółki. Należy jednak zdecydowanie odróżnić od siebie zarząd i prokurenta.

Ze względu na tak szeroki zakres uprawnień prokurenta, nie może on sam przekazać tego uprawnienia innej osobie (nie można skutecznie przenieść prokury na osobę trzecią). Prokurent może jednak ustanawiać pełnomocników, którzy – w zakresie udzielonego pełnomocnictwa – będą mogli reprezentować spółkę.

Ustanowienie prokury wymaga wpisania jej do rejestru. Po pierwsze oznacza to, że sam proces powołania prokurenta jest nieco bardziej skomplikowany, niż ustanowienie pełnomocnika. Po drugie prokurent widnieje KRS, co oznacza, że nie musi on za każdym razem przedstawiać kontrahentowi spółki uchwały zarządu o ustanowienia go prokurentem. Ta okoliczność będzie bowiem wynikać z odpisu KRS. Prokurent będzie zatem wykazywał swoje umocowanie do reprezentacji spółki tak samo, jako członkowie zarządu (przedstawiając odpis z KRS).

Prokurent jest uprawniony jedynie do podejmowania w imieniu spółki czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Ilekroć prokurent działa w imieniu spółki winien wskazać na pełnioną funkcję, chyba że fakt ten wynika z treści dokumentu, który prokurent podpisuje w imieniu spółki.

Prokura – w odróżnieniu od zwykłego pełnomocnictwa – musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. O procedurze ustanowienia prokurenta w spółce z o.o. napiszę więcej w kolejnych wpisach.

Kto może zostać prokurentem w spółce z o.o.?

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Zatem nie można ustanowić prokurentem osoby niepełnoletniej (z drobnymi wyjątkami) i ubezwłasnowolnionej (choćby częściowo). Prokurentem nie może też być osoba prawna (np. inna spółka z o.o.).

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂


rejestracja spółek wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *