Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.

Podział zysku w spółce z o.o.

podział zysku w spółce z o.o.

Kto i w jaki sposób dzieli zyski w spółce z o.o.?

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma najczęściej na celu przynoszenie dochodów jej wspólnikom. Procedura podziału zysku w spółce  z o.o. wygląda jednak inaczej, niż w przypadku spółek osobowych oraz samodzielnej działalności gospodarczej.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się m.in.:

  • Co stanowi zysk w spółce z o.o. i jaki jest jego podział wśród wspólników,
  • Jak i między kogo podzielić zyski,
  • Czy możliwa jest wypłata zaliczek na poczet zysku,
  • Kto i w jakiej wysokości opłaca podatek od dywidendy.

Zysk w spółce z .o.o.

Przychód spółki z o.o. nigdy nie jest tożsamy z przychodem jej wspólników. Prócz kosztów jego uzyskania spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowanie dochodu to jednak dopiero pierwszy warunek wypłaty dywidendy. Drugą, konieczną przesłanką jej wypłaty jest przeznaczenie dochodu na dywidendę w uchwale wspólników.

Innymi słowy, spółka nie tylko musi osiągnąć i opodatkować zysk, ale wspólnicy muszą jeszcze zdecydować o jego przeznaczeniu na dywidendy.

Alternatywnie mogą go przeznaczyć na pokrycie strat albo na kapitał zapasowy lub dodatkowy. Możliwe są również różne kombinacje tych warunków. Finalnie zatem do wspólników może trafić tylko część zysku spółki.

Jak dzielić zyski w spółce z o.o.?

Co do zasady zysk dzieli się na udziały. Każdy wspólnik otrzymuje zatem iloczyn zysku przypadającego na jeden udział i ilości jego udziałów.

Możliwe jest wszakże utworzenie w spółce udziałów uprzywilejowanych co do zysku. W takim wypadku na jeden udział tego typu może przypadać nie więcej niż 150% dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym. Uprzywilejowanie może dotyczyć także kolejności wypłaty dywidendy, a także prawo do dywidendy nie wypłaconej w latach poprzednich.

Co do zasady, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Niemniej, w umowie spółki można zastrzec, że zgromadzenie wspólników będzie uprawnione do wskazania tzw. dnia dywidendy. Czyli dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do udziału w zysku.

Uchwała o podziale zysku albo pokryciu straty stanowi obligatoryjny element corocznego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Podlega ona także zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

Zysk w spółce z o.o. a zaliczka na dywidendę

W niektórych sytuacjach zarząd może być uprawniony do wypłaty zaliczki na dywidendę. Pierwszym tego warunkiem jest zawarcie stosownego upoważnienia w umowie spółki. Drugim, posiadanie przez spółkę środków. Ostatnim, wykazanie przez spółkę zysku w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.

Przy czym, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Wypłacona zaliczka jest odliczana od późniejszej dywidendy.

Podatek od dywidendy

Zryczałtowany podatek od dywidendy wynosi 19% przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Podatek oblicza i opłaca – jako płatnik – spółka.

Powinna ona tego dokonać w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według siedziby wspólnika.

Jeżeli udziałowcem jest podmiot zagraniczny, spółka dodatkowo przekazuje informacje IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono dywidendę.

Zespół Prawa Spółek Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂


Obsługa spółek Wroclaw

Potrzebujesz pomocy prawnej prawnika specjalisty z zakresu prawa gospodarczego?


Wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *