Obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy sprzedając udziały trzeba złożyć do akt rejestrowych umowę sprzedaży...

Czy sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?...

Czytaj dalej

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o. ?

Czy spółka z o.o. musi mieć kapitał zakładowy? Koniecznym elementem umowy spółki z o.o. jest postanowienie określające...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Jak bronić się przed powództwem przeciwko członkom zarządu spółki z...

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują kilka sytuacji, w których członkowie zarządu spółki z ograniczoną...