Organizacja wewnętrzna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podjęcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników – art. 240...

Art. 240 ksh (kodeksu spółek handlowych) pozwala na znaczne uproszczenie podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników....

Czytaj dalej

Obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy...

Czytaj dalej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki polega m.in. na zawieraniu wiążących spółkę umów (np. zakupu lub sprzedaży towarów lub usług,...

Czytaj dalej

Spółka w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji a pełnoprawna spółka z o.o. Spółka z o.o. w organizacji jest...

Czytaj dalej

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego

Na czym polega obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Obniżenie kapitału...

Czytaj dalej

Umorzenie udziałów

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powadzi do wygaśnięcia określonej ilości praw...

Czytaj dalej

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Procedura podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspominałem już o tym, że do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

Czytaj dalej

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Od czego zacząć procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Zasadą jest, że do podwyższenia kapitału...

Czytaj dalej

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Co to jest podwyższenie kapitału zakładowego? Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. wiąże się ściśle z...

Czytaj dalej

Obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy sprzedając udziały trzeba złożyć do akt rejestrowych umowę sprzedaży...

Czy sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?...

Czytaj dalej