Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Organizacja wewnętrzna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Czy przedsiębiorstwo może być aportem do spółki?

Zastanawiasz się nad zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa? Nie masz czasu na skomplikowane przekształcenie? Zależy Tobie na ochronie własnego majątku przed długami z działalności gospodarczej? Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zadaje sobie tego typu pytania. Poniżej wskażę:

  • Czym różni się aport przedsiębiorstwa od przekształcenia,
  • Jaka jest procedura wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o.,
  • Jakie zmiany dla przedsiębiorcy powoduje taka transakcja.

Aport czy przekształcenie?

Obie ze wskazanych transakcji prowadzą do tego samego skutku – przedsiębiorca jednoosobowy staje się wspólnikiem spółki z o.o.

Przeczytaj więcej: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Sformalizowana procedura przekształcenia ma wszakże jeszcze jeden skutek. Powoduje ona bowiem tzw. sukcesję uniwersalną praw i obowiązków. Spółka z o.o. wstępuje zatem we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną.

Aport nie daje takiego skutku.

O ile zatem przeniesienie wierzytelności przedsiębiorstwa możliwe byłoby na mocy umowy między przedsiębiorcą a spółką z o.o., to do przeniesienia zobowiązań konieczna jest także zgoda wierzyciela. Z drugiej wszakże strony wniesienie przedsiębiorstwa może nastąpić do spółki już istniejącej, a wnosząca je osoba fizyczna nie musi być jej jedynym wspólnikiem.

Wniesienie aportu

Możliwe jest tzw. pierwotne wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, tj. przedsiębiorca sam, bądź z innymi osobami, zakłada spółkę wnosząc aport na pokrycie jego udziałów w kapitale zakładowym. Transakcja taka może mieć miejsce także po powstaniu spółki (sposób wtórny). Wtedy odbywa się poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

Każdorazowo przedsiębiorca otrzymuje w zamian za aport odpowiednią liczbę udziałów w kapitale zakładowym.

Przeczytaj:

W spółce z o.o. nie ma obowiązku poddawania wyceny aportu badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku zawyżenia wartości wkładu odpowiedzialność może ponieść wspólnik, a także członek zarządu spółki. Ten pierwszy odpowiada za szkodę względem spółki. Wspólnik odpowiada także za wady wkładu niepieniężnego.

Członek zarządu zaś ponosi odpowiedzialność solidarną wraz ze spółką względem jej wierzycieli. Odpowiedzialność członka zarządu ograniczona jest czasowo do trzech lat od zarejestrowania spółki, bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego. Niemniej, nie ma ona żadnego ograniczenia kwotowego. Jedyną jej podstawą jest złożenie nieprawdziwego oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

Zmiany kapitału zakładowego oraz przystąpienie do spółki nowego wspólnika zgłasza się do sądu rejestrowego na formularzach KRS-Z3 oraz KRS-ZE. Podlegają one opłacie sądowej (250 zł) oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Skutki jakie niesie dla przedsiębiorcy wniesienie przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o.

Przede wszystkim transakcja taka jest neutralna podatkowo. Nie podlega ona podatkowi od towarów i usług. Na dzień wniesienia aportu nie powstaje także obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Ten ostatni może wystąpić dopiero przy sprzedaży udziałów.

Oczywiście, podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków na sporządzenie aktu notarialnego, a także zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ów opłacany jest od wysokości podwyższenia kapitału spółki.

Przeczytaj: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Po wniesieniu aportu do spółki z o.o. osoba fizyczna może zakończyć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ma wszakże możliwość jej kontynuowania w oparciu o inne składniki mienia, niż wniesione do spółki. Staje się ona również udziałowcem spółki z o.o. Sama zaś spółka uprawniona staje się do prowadzenia działalności w oparciu o aport. Pamiętać wszakże należy, iż przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przed taką transakcją wymaga zgody drugiej strony umowy.

Zespół Prawa Spółek Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂


Obsługa spółek Wroclaw

Potrzebujesz pomocy prawnej prawnika specjalisty z zakresu prawa gospodarczego?


Wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *